Temadag om transpersoners hälsa och livsvillkor

I år är LiU:s engagemang i Regnbågsveckan större än tidigare. Från att tidigare år ha erbjudit en enstaka programpunkt, viker man i år en hel dag åt transpersoners livsvillkor. En dag fylld med föreläsningar och workshops.


Foto: filo
- Med vårt deltagande hoppas vi kunna öka kunskapen och medvetenheten kring transpersoners livsvillkor, och visa den variation och bredd som finns inom begreppet könsidentitet, säger Ulrika Engdahl Tollin, projektledare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet.  

Den 25 september till den 1 oktober pågår Regnbågsveckan, arrangerad av RFSL Linköping, med stöd av Linköpings kommun. Linköpings universitet deltar i år som många år tidigare. Temadagen om transpersoners hälsa och livsvillkor, som äger rum fredag den 29 september i Kårhuset kollektivet i centrala Linköping, vänder sig till såväl studenter och medarbetare som allmänhet.


- Vi samarbetar med flera utbildningar, bland andra psykolog- socionom och sjuksköterskeprogrammet, och ser det lite som en utbildningsdag. Innehållet är delvis skapat för att vara relevant för de studenter som går någon av dessa utbildningar, och vi vill att det ska ge något i utbildningssyfte till de studenter som ska ut i vården efter sin examen.

Regnbågsveckan LiUTemadagen har flera programpunkter och workshops för att täcka så många aspekter som möjligt av ämnet. Bland annat kommer Cat Mcllroy, transaktivist i Trans Fest Stockholm, att prata om sina erfarenheter av att leva som ickebinär, och om hur det fungerar i relationen till vården. 

- Många fastnar i bilden av transpersoner som transsexuella, människor som lever i "fel" kropp och därför vill korrigera det, men könsidentitet och könsvariation är mycket mer komplext, vilket är viktigt att förstå för att villkoren för transpersoner i vården ska förbättras i stort, säger Ulrika Engdahl Tollin. 


En annan programpunkt står Cecilia Dhejne för. Hon är psykiater, klinisk sexolog och överläkare på ANOVA (andrologi, sexualmedicin, transmedicin) på Karolinska universitetssjukhuset, och hon ska ur ett historiskt perspektiv berätta om varför transvården ser ut som den gör i Sverige.

1972 blev Sverige det första landet i världen som kunde erbjuda möjligheten att byta juridiskt kön efter utredning, men idag finns det andra länder som kommit mycket längre, rent transpolitiskt.  I Argentina infördes en lag 2012 som gör det möjligt för transpersoner att byta juridisk könstillhörighet utan krav på diagnos, psykiatrisk utredning och medicinska ingrepp.

Genom åren har en del kritik riktats mot transvården i Sverige.  Det har till exempel handlat om långa utredningstider, det numera borttagna steriliseringskravet för att få ändra kön juridiskt, och att utredningen upplevts som godtycklig och könsstereotyp.  

- När transpersoners hälsa och vårdsituation diskuteras tänker man oftast på den könsbekräftande vården, men med temadagen vill vi ta ett större grepp. Transpersoner behöver ju söka hjälp inom vården i många andra situationer, och de måste få ett bra bemötande i alla sammanhang, säger Ulrika Engdahl Tollin.

 

Temadag

När: 29 september

Var: Kårhuset kollektivet

Program (i länk): Läs mer om temadagen här