LiU-studenter får jobb snabbast

Studenter vid Linköpings universitet etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden. Det visar en färsk rapport från Universitets- kanslersämbetet, UKÄ. LiU delar förstaplatsen med Örebro universitet bland de stora etablerade lörosätena.

snabbast jobb

Rapporten visar också att antalet nyexaminerade LiU-studenter under de senaste åren ökat på arbetsmarknaden. 2007 låg siffran på drygt 80 procent. Vid den senaste mätningen 2013 var den uppe i nästan 86 procent.


– Linköpings universitet har länge legat bra till i de här undersökningarna. En anledning är att de sammanhållna utbildningsprogrammen dominerar vid LiU och det underlättar för studenterna att få jobb. En annan orsak är att universitetet av tradition har ett omfattande samarbete med andra aktörer, som näringslivet och andra tänkbara arbetsgivare, de sitter även med i flera programnämnder. Det öppnar upp möjligheter för våra studenter, kommenterar Lena Pettersson, utbildningsdirektör vid LiU.

De med yrkesexamen etablerar sig snabbast

Siffrorna kommer från UKÄ som regelbundet följer upp hur olika studentgrupper har etablerat sig på arbetsmarknaden ett och ett halvt år efter avslutade studier. Med hjälp av uppgifter om inkomst, yrke, arbetslöshet med mera går det att få en bild av hur läget ser ut.

Rapporten visar att personer med yrkesexamen, som exempelvis civilingenjörer, sjuksköterskor och läkare, etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden.

Totalt sett i Sverige var nästan 81 procent av personer som examinerades läsåret 2011/12 etablerade på arbetsmarknaden 2013 (att jämföra med LiU:s siffra på närmare 86 procent). Av dessa hade mer än 90 procent ett jobb med krav på en högskoleutbildning.

Sämre siffror för personer med utländsk bakgrund

För människor med utländsk bakgrund ser siffrorna sämre ut. 73 procent av dem som examinerades 2011/12 hade 2013 etablerat sig på arbetsmarknaden, kvinnorna i lite högre utsträckning än männen.

Studien visar också att de studenter som tar ut sin examen får jobb i större utsträckning än de som inte gör det, 81 procent jämfört med 68 procent.

Foto: Peter Karlsson

Etableringen på arbetsmarknaden för högskoleutbildade 2013, nr 2015:26

Kom i kontakt med arbetslivet redan som student Visa/dölj innehåll

LiU:s karriärportal för studenter och nyexaminerade Visa/dölj innehåll

Hitta din utbildning hos oss  Visa/dölj innehåll