22 september 2016

Linköpings universitet klättrar till plats 21 bland unga universitet i världen på en rankning. Samtidigt sjunker man på en annan rankning.

liu-flaggorFoto: Anna NilsenQS World University Rankings listar universitet i världen som är yngre än 50 år. De sex första platserna innehas av asiatiska lärosäten, med Nanyang Technological University i topp.

Det har gått snabbt uppåt för Linköpings universitet som så sent som för fyra år sedan gjorde entré på topp-50-listan i världen.

Bland de unga universiteten i Europa tar Linköpings universitet en sjunde plats.

QS-rankningen baseras på indikatorer som lärosätets status, lärartäthet, citeringar av forskare samt grad av internationalisering. I år har Linköpings universitet bland annat gått framåt när det gäller lärartäthet och andelen lärare/forskare med utländsk bakgrund.

Den fullständiga listan – oavsett lärosätets ålder – domineras av amerikanska och brittiska universitet. Här ligger Linköpings universitet på plats 282.

Status spelar stor roll

Samtidigt kommer en rankning från Times Higher Education, där Linköpings universitet tappar mark. Från att i fjol ingått i en grupp placerade mellan 251-300, så återfinns LiU denna gång i gruppen 301-350.

Rankningen baseras på parametrar som rör forskning, utbildning, citeringar, internationalisering samt forskningsmedel från näringslivet. Relativt stor vikt läggs vid enkätundersökningar till universitetslärare och -forskare rörande vilken status de anser att olika lärosätens forskning och utbildning har. Beroende på vilka som svarar kan universiteten åka upp och ner på tankningslistan. För två år sedan låg LiU på plats 360 – nu är man tillbaka på ungefär samma plats.

Både i år och ifjol har dock Linköpings universitet fått ett bättre utfall när det gäller citeringar av vetenskapliga artiklar.

De båda aktuella rankningslistorna räknas tillsammans med den så kallade Shanghai-listan till de mest inflytelserika.

Totalt beräknas det idag finns över 20.000 universitet i världen, varav 16.000 yngre än 50 år.

QS World University Rankings

THE World University Rankings