LiU Uppdragsutbildning

Om du är intresserad av uppdragsutbildning vid Linköpings universitet är du välkommen att kontakta oss! Vår enhet samordnar de uppdragsutbildningar som erbjuds på LiU.

Tillsammans med universitetets institutioner och fakulteter erbjuder vi uppdragsutbildning som vilar på vetenskaplig grund, anpassade till våra kursdeltagares behov och förutsättningar.

Det livslånga lärandet är ett av LiU:s prioriterade vägval. Tillsammans med näringsliv och andra samhällsaktörer ska vi erbjuda uppdragsutbildning som kännetecknas av flexibilitet och ändamålsenliga pedagogiska former.

I samarbete med våra uppdragsgivare vill vi också stärka förmågan att analysera nuvarande och framtida kompetensbehov inom olika branscher och sektorer i samhället. Utifrån dessa analyser kan universitetet utforma och erbjuda uppdragsutbildning som både är intressant för individen, uppdragsgivaren och samhället i stort. Därigenom bidrar vi till det livslånga lärandet - idag och imorgon. 

Har du frågor om uppdragsutbildningar vid LiU?

Kontakta oss gärna på vår funktionsadress: uppdragsutbildning@liu.se

Om våra uppdragsutbildningar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning
Visa/dölj innehåll

Projektledare

Post- och besöksadress

Postadress

Linköpings universitet
LiU Uppdragsutbildning
581 83 Linköping

Besöksadress

Rum 4103, Hus Key, plan 4, Campus Valla

Aktuellt på uppdragsutbildningsenheten
Visa/dölj innehåll

Projekt - Kunskapsbildning i samverkan

”Kunskapsbildning i samverkan” är ett projekt om uppdragsutbildning som finansieras av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Erica Byström, universitetslektor i pedagogik och projektledare på LiU Uppdragsutbildning, deltar som projektledare. Fredrik Heintz, universitetslektor i datavetenskap vid LiU och EU-expert inom AI, fungerar som ämnesansvarig. Projektet genomförs i samarbete med flera representanter från näringslivet och syftar till att utforma en uppdragsutbildning kring digitalisering. 

Projektets förväntade bidrag

  • en förbättrad förmåga att samverka kring uppdragsutbildning.
  • att underlätta implementeringen av Linköpings universitets nya strategi för uppdragsutbildning.
  • en ökad volym av externa fort- och vidareutbildningar på universitetet

Den dialog som förs mellan de medverkande företagen dokumenteras och blir underlag för LiU:s vidare satsning på uppdragsutbildningar. En beskrivning och reflektion av de genomförda dialogmötena kommer att presenteras i en rapport under 2019. 

Projektet koordineras av Högskolan Väst och är ett av delprojekten inom LUPP - som i sin tur är ett av två projekt inom Vinnovas program "Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet" (även kallat K3-kunskapstriangeln).  

Läs mer om LUPP:

https://www.hv.se/lupp