LiU Uppdragsutbildning

Vår enhet samordnar de uppdragsutbildningar som erbjuds på Linköpings universitet. Kontakta oss gärna om du har frågor kring uppdragsutbildning vid LiU!

Tillsammans med universitetets institutioner och fakulteter erbjuder vi uppdragsutbildning som vilar på vetenskaplig grund, anpassade till våra kursdeltagares behov och förutsättningar. Vi erbjuder både öppna och skräddarsydda uppdragsutbildningar. En öppen uppdragsutbildning kan deltagare anmäla sig till oberoende av vilken organisation de tillhör. En skräddarsydd utbildning utformar vi på LiU tillsammans med uppdragsgivaren, den är alltså specialanpassad för den beställande verksamhetens unika behov.

Det livslånga lärandet är ett av LiU:s prioriterade vägval. Tillsammans med näringsliv och andra samhällsaktörer ska vi erbjuda uppdragsutbildning som kännetecknas av flexibilitet och ändamålsenliga pedagogiska former.

I samarbete med våra uppdragsgivare vill vi också stärka förmågan att analysera nuvarande och framtida kompetensbehov inom olika branscher och sektorer i samhället. Utifrån dessa analyser kan universitetet utforma och erbjuda uppdragsutbildning som både är intressant för individen, uppdragsgivaren och samhället i stort. Därigenom bidrar vi till det livslånga lärandet - idag och imorgon! 

Om uppdragsutbildning vid LiUVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Verksamhetsstöd

Post- och besöksadress

Postadress

Linköpings universitet
LiU Uppdragsutbildning
581 83 Linköping

Besöksadress

Studenthuset, plan 7, Campus Valla

Aktuella samverkansprojektVisa/dölj innehåll