LiU Uppdragsutbildning

Om du är intresserad av uppdragsutbildning vid Linköpings universitet är du välkommen att ta kontakt med oss. Vår enhet samordnar de uppdragsutbildningar som erbjuds på LiU.

Tillsammans med universitetets institutioner och fakulteter gör vi allt för att kunna erbjuda uppdragsutbildningar som vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som de är anpassade till våra kursdeltagarnas behov och förutsättningar.

I samverkan med våra externa uppdragsgivare vill vi stärka förmågan att analysera nuvarande och framtida kompetensbehov inom olika sektorer i samhället. Utifrån sådana analyser kan LiU utforma och erbjuda uppdragsutbildning som både är intressant för individen, uppdragsgivaren och samhället i stort. Därigenom bidrar vi till det livslånga lärandet.

Kontakta oss

Har du frågor om uppdragsutbildning vid LiU?

Maila oss gärna på: uppdragsutbildning@liu.se

Projektledare

Post- och besöksadress

Postadress

Linköpings universitet
LiU Uppdragsutbildning
581 83 Linköping

Besöksadress

Rum 4103, Hus Key, plan 4, Campus Valla

Aktuellt

Projekt - Kunskapsbildning i samverkan

”Kunskapsbildning i samverkan” är ett projekt om uppdragsutbildning som finansieras av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Erica Byström, universitetslektor i pedagogik och projektledare på LiU Uppdragsutbildning, deltar som projektledare. Fredrik Heintz, universitetslektor i datavetenskap vid LiU och EU-expert inom AI, fungerar som ämnesansvarig. Projektet genomförs i samarbete med flera representanter från näringslivet och syftar till att utforma en uppdragsutbildning kring digitalisering. 

Projektet förväntas bland annat bidra till:

  • en förbättrad förmåga att samverka kring uppdragsutbildning.
  • att underlätta implementeringen av Linköpings universitets nya strategi för uppdragsutbildning.
  • en ökad volym av externa fort- och vidareutbildningar på universitetet

Den dialog som förs mellan de medverkande företagen dokumenteras och blir underlag för LiU:s vidare satsning på uppdragsutbildningar. En beskrivning och reflektion av de genomförda dialogmötena kommer att presenteras i en rapport under 2019. 

Projektet koordineras av Högskolan Väst och är ett av delprojekten inom LUPP - som i sin tur är ett av två projekt inom Vinnovas program "Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet" (även kallat K3-kunskapstriangeln).  

Läs mer om LUPP:

https://www.hv.se/lupp

Uppdragsutbildning - för vem och vilka regler gäller?