LiU Uppdragsutbildning

Om du är intresserad av uppdragsutbildning vid LiU är du välkommen att ta en första kontakt med oss på LiU Uppdragsutbildning. Är du redan engagerad i vår uppdragsutbildningsverksamhet, som deltagare eller uppdragsgivare, lär du snabbt känna oss.

Tillsammans med våra institutioner och fakulteter gör vi allt för att kunna erbjuda uppdragsutbildning som vilar på vetenskaplig grund, samtidigt som den är anpassad till dina behov och förutsättningar.

I samverkan med olika uppdragsgivare vill vi stärka förmågan att analysera nuvarande och framtida kompetensbehov inom olika sektorer i samhället. Utifrån sådana analyser kan LiU utforma och erbjuda uppdragsutbildning som både är intressant för individen och har hög samhällsrelevans.

Kontakta oss

Har du frågor om uppdragsutbildning vid LiU?

Kontakta oss gärna på vår funktionsadress: uppdragsutbildning@liu.se.

Projektledare

Verksamhetsstöd

Uppdragsutbildning - för vem och vilka regler gäller?