LiU värd för forskarskola

Med start i höst och tre år framåt står LiU värd för den nationella forskarskolan i socialt arbete där 14 svenska universitet ingår. Ansvarig är institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, i Norrköping.

Forskarutbildningen i socialt arbete är relativt liten på flera lärosäten. Det kan handla om 5 – 6 doktorander. Därför tog ett antal professorer för några år sedan initiativet till att bilden en gemensam nationell forskarskola som erbjuder forskarutbildningskurser tillgängliga för alla doktorander i socialt arbete. På så vis går det både att erbjuda fler kurser för doktoranderna och att få större volym i kurserna än vad som är möjligt för ett enskilt lärosäte. Värdskapet för forskarskolan alternerar mellan de 14 lärosätena. Och nu tar LiU över stafettpinnen efter Umeå och blir det fjärde universitetet att stå för värdskapet.

Snabbfotad och aktuell

Foto: David Einar; David Einar- Det är väldigt roligt för oss som är en så ung institution, vi fick forskarutbildning först 2011, att få stå som värdar, säger Sabine Gruber, universitetslektor på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, och föreståndare för forskarskolan. Det är också roligt att fakulteten gjort sådana satsningar så att vi har resurser att kunna åta oss uppgiften.
Som föreståndare för forskarskolan ska Sabine Gruber samordna och se till att kurser genomförs. Kurserna för det kommande året är redan fastslagna, arbetet handlar inte så mycket om att förändra utan mer om att förvalta.
- Vid nästa styrgruppsmöte läggs kursplanen för 2018/2019 och då finns möjlighet att ta egna initiativ, säger Sabine Gruber. Vid de seminarier som hålls kommer vi också att ha en central roll. De jobbar vi fram tillsammans med doktoranderna på deras önskemål. Det gör att man kan vara lite mer snabbfotad och aktuell.

Två lärosäten samarbetar alltid om en kurs. Varje kurs är i regel 7,5 hp med 2 - 3 kurstillfällen på en av kursorterna. Kostnaderna för resa och logi står avdelningen för.
- Vi har nära samarbete med forskarskolans doktorandrepresentanter för att stämma av och vara lyhörda gentemot dem, säger Sabine Gruber.
En nyhet är forskarskolans hemsida på liu.se. Här kommer alla kurser att läggas upp.
(länk till hemsidan)

Nationell forskarskola i socialt arbete