Logistikalumner inspirerade på Trappan

Vad blir man egentligen när man har pluggat logistik? Det fick studenterna i Norrköping svar på när sex alumner kom på återbesök för en informationskväll på kårhuset Trappan.

Logistikalumnen Jonas Peterson intervjuas av Marcus NihlénAlumnen Jonas Peterson (t v) intervjuas av Marcus Nihlén från Logistiksektionen. Foto: Jonathan Pakvis

Studenternas förening Logistiksektionen hade bjudit in sex alumner – två från varje logistikprogram – till en välbesökt informationskväll på Trappan i Norrköping. Medan studenterna avnjöt mexikansk chili intervjuades alumnerna en och en uppe på scenen av sektionens Marcus Nihlén: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad från utbildningen har du haft mest nytta av? Vad hade du gjort annorlunda om du fick börja om dina studier? Studenterna lyssnade uppmärksamt mellan tuggorna och applåderade artigt.

De som ville veta mera efter den uppvärmningen fick sedan möjlighet att ställa egna frågor till alumnerna på tu man hand. Snart uppstod ivriga diskussioner runt borden.

”Förståelse för komplexa problem”

Bara för att man har en examen i logistik så behöver man inte nödvändigtvis arbeta i den branschen. Det visade Ida Lindblom, som 2015 tog sin civilingenjörsexamen från programmet Kommunikation, transport och samhälle, KTS. Hon jobbar som managementkonsult på Roland Berger i Stockholm och är jättenöjd att hon valde att inrikta sig mot logistik.

– Även om jag inte använder logistikformler i mitt dagliga arbete så ofta så har jag fått med mig kunskaper inom logiskt tänkande, hur system och databaser är uppbyggda och en förståelse för hur man tar sig an komplexa problem, vilket jag inte skulle klara mig utan. Jag får ofta bygga ganska komplexa matematiska modeller för att uppskatta marknader och deras tillväxt, så sifferbiten har jag verkligen haft nytta av.

Elias Strandell, som läste Flygtransport och logistik, jobbar visserligen med logistik men inte i flygbranschen. I stället sitter han som trafikadministratör på DSV Road AB som sysslar med vägtransporter. Det är ett servicebetonat jobb som handlar mycket om brandsläckning och akut problemlösning, berättar han.

– Exempelvis kan en kund som inte har fått sin leverans i tid ringa mig och fråga var deras varor är. Deras bygge kanske står still under tiden.

Excelkunskaper värdefulla

En av de saker han värdesätter högst från utbildningen är kunskaperna i Excel, som i dag är hans viktigaste verktyg.

– Det är en sådan central programvara hos många arbetsgivare. Även fast vi inte hade många dedikerade kurser i Excel så jobbade och labbade vi mycket i det. ”Hur väl kan du Excel?” är en fråga jag får ofta på jobbintervjuer. Jag försöker också sitta på fritiden och göra kul saker i programmet. Min chef ser det som jättevärdefullt.

Framåt 21-tiden tycktes de flesta ha fått svar på sina frågor och det glesnade runt borden. Julia Karlsson som läser andra året på Samhällets logistik var nöjd med eventet. Hon hann prata med båda alumnerna från sitt program.

– Det var givande att sitta vid samma bord och få ställa frågor mer personligt. Jag fick många tips om hur man ska gå tillväga för att söka exjobb och om övergången från att plugga till att börja jobba.

 Logistiksektionen alumnevent Trappan Norrköping nov 2017. Marcus Nihlén intervjuar alumnen Ida Lindblom.
Logistiksektionens Marcus Nihlén intervjuar KTS-alumnen Ida Lindblom. Jonathan Pakvis
Logistiksektionen alumnevent Trappan Norrköping nov 2017.  Elias Strandell, alumn från FTL.
Elias Strandell, alumn från programmet Flygtransport och logistik. Jonathan Pakvis
 Logistiksektionen alumnevent Trappan Norrköping nov 2017. Julia Karlsson, student på SL.
Julia Karlsson läser andra året på Samhällets logistik. Jonathan Pakvis

LiU:s logistikutbildningar