Lokal bokmässa med LiU-forskare

Lördagen den 19 september arrangeras Östergötlands bokmässa. Flera forskare från Tema Barn föreläser.

Bokhylla med böcker och ett rött hjärta.Det är fjärde gången som bokmässan arrangeras i Linköping men första gången som så många LiU-forskare deltar.

– Årets tema är ”Barnet i dig” och det kändes naturligt att fråga forskare från Tema Barn om deras medverkan, de får en egen scen. Vi tror allmänheten är nyfiken på vad de gör, säger Emma Stockman Jonsson, en av styrelsemedlemmarna i Östergötlands bokmässa.

Totalt medverkar åtta forskare från Tema Barn. De föreläser bland annat om barns rättigheter och värde ur ett historiskt perspektiv, om vem som är en god förälder med utgångspunkt i forskning om adoptionsutredningar, fosterbarn och deras förhållanden, vad tandreglering berättar om ungas normer och ideal samt barns kommunikativa utveckling.

Följt mödrar från Irak

Disa Bergnéhr, lektor vid Tema Barn, ska berätta om flyktingfamiljer och deras erfarenhet av mötet med Sverige.

– Jag har följt mödrar från Irak som kommit hit efter 2003, hur de pratar om sitt föräldraskap och hur det är att leva i Sverige på gott och ont. De får inte arbete trots ansträngningar och kan därmed inte försörja sig själva. Flertalet kommer från medelklassen och har levt ett gott liv i sitt hemland, men tvingats fly. De vill ge sina barn ett bra liv, men ekonomin hindrar dem. Vissa ångrar sitt val att komma till Sverige och råder andra att ta sig till Storbritannien, Australien eller USA där de kan få jobb. Just detta att de inte kan försörja sig här är ju otroligt aktuellt idag, kanske lovar vi människorna som kommer hit för mycket, säger Disa Bergnéhr.

Reklam som riktas till barn

Johanna Sjöberg, även hon lektor vid Tema Barn, talar om reklam som riktas till barn och om barns plats i den rådande konsumtionskulturen. Hon ska bland annat visa reklam som riktas till barn i tidningar som Bamse, Barbietidningen, Prinsessan, Pokémon och Musse Pigg.

– Min presentation ställer frågor om hur lagstiftningen ser ut och hur barn skyddas. Jag kommer att visa med vilken komplexitet som reklam riktas till barn och då inte bara i annonser, utan även på andra platser, i redaktionellt material och leksaker, säger Johanna Sjöberg.

Bokmässan hålls i Linköpings stadsbibliotek.

Foto: Annika Johansson

Östergötlands bokmässa 

Publicerad 2015-09-15