Lokalisering och övervakning av fordon med tröghetssensorer

Industrin söker ständigt efter möjligheter att byta ut dyra och ömtåliga sensorer mot billigare och mer robusta. De sensorer som håller reda på hjulens hastighet sitter i en hårt utsatt miljö och är dessutom en relativt dyr komponent.

SensorfusionSpektrogram av hur hjulvibrationsfrekvensen varierar beräknat från signaler från en accelerometer monterad i ett fordon, jämfört med den verkliga vinkelhastigheten.I vissa applikationer kan en kontaktlös accelerometer, tröghetssensor, användas istället. Genom att analysera spektrumet av vibrationer som orsakas av hjulet över tid kan hjulets hastighet beräknas. En annan potentiell applikation finns inom IoT i fordon i de fall hastighetsinformation är användbar. Här kan kabeldragningar undvikas. Hastighetsinformation i mobiltelefoner är ännu en applikation.

Projektet har utvecklat skräddarsydda algoritmer för den här typen av problem som komplement till olinjär filtrering.


Forskare

WASP Sensorfusion forskning