Ett stort engagemang och en tydlig närvaro. Så lyder en del av motiveringen till varför Stig Linder får Årets pris för bästa föreläsning till Andreas Rousseaus minne. Det och många andra priser, anslag och docentdiplom stod i fokus när året summerades under terminens sista fakultetskollegium.

Året går mot sitt slut och det börjar bli dags att göra bokslut för verksamheten. Dekanus Johan D Söderholm tog tillfället i akt att summera Medicinska fakultetens 2016 under årets sista fakultetskollegium som ägde rum i Berzeliussalen. Han passade på att tacka för det otroliga jobb som alla lagt ner under året.
– Det går bra för oss och det händer mycket hela tiden – på alla fronter, så stort tack, sa Johan D Söderholm.

Dekanus fortsatte genom att presentera RE14, ett utredningsarbete från 2014 som innehåller målsättningar för fakulteten inför 2020, och där man nu alltså nått halvvägs. Målen i RE14 är bland annat att öka de externa anslagen till 450 miljoner kronor och öka andelen av VR-bidrag med 50 procent, det vill säga till sex procent av den totala utdelningen av VR inom medicin och hälso-området. Han presenterade också den infrastruktur som fakulteten består av och hur den utvecklats under året. Och de siffror som presenterades visade att fakulteten är på god väg att nå de målen.
– Vi är på rätt väg men inte riktigt där än. 

Ekonomin är dock tyvärr inte så ljus. 
– Vi har ett högre kostnadsläge än vad vi har intäkter, något som gäller hela LiU. Problemen för vår del bottnar bland annat i för dålig genomströmningen av studenter. Det rör sig även om högre lokalhyror. Därför måste fakultetsstyrelsen jobba hårdare med ekonomifrågan, något som kommer att ske tidigt under 2017.

Fredrik Elinder, prodekan, presenterade regeringens nya forskningsproposition.
– Generellt kan man säga att propositionen trycker på samverkan och samhällets utmaningar. Den innehåller en ökning med tre miljarder kronor varav 1,3 miljarder kronor går till basanslagen. Det är inte fullt lika mycket basanslag som man hoppats på men likväl en ökning. Propositionen ger dock väldigt få direktiv eller riktlinjer överlag för forskningen framöver vilket gör att vi fortsätter i den riktning vi tagit ut, kommenterade Elinder.

Mattias Ekstedt talade om erfarenheter från införandet av nytt IPL-curriculum under hösten 2016. Han menade att man inför införandet spänt bågen hårt men att införandet har fungerat väl. Han lyfte också fram IPL-kommitténs arbete som legat till grund för införandet.
– Vi har verkligen haft viljan att utmana studenterna och jag tycker att det också fungerat. Det märks bland annat genom den portfolioexamination som ingår i IPL – att studenterna verkligen knådat och diskuterat frågorna, förklarade Mattias Ekstedt.

Prodekan Margareta Bachrach-Lindström
talade om nya utbildningssatsningar framöver, dels just IPL men också en internationell biomedicinarutbildning samt en forskarlinje i läkarutbildningen. Man utreder också förutsättningarna för att starta en audionomutbildning.

Stig Linder får 2016 års Rousseau-pris

Rousseaupriset

Med på agendan fanns också att dela ut priser, docentdiplom samt att avslöja vilka som fått anslag ur Hälsofonden. Rousseaupriset för årets bästa föreläsning vid läkarprogrammet tillföll Stig Linder, professor i farmakologi, och hans föreläsning "Principer för behandling av tumörsjukdomar" som gavs på termin 3.

Priset är inrättat för att hedra Andreas Rousseau, som var överläkare och verksam som lärare vid Medicinska fakulteten. ”Årets föreläsning” ska vara relevant, informativ, insiktsfull, inspirerande, tankeväckande och skapa entusiasm för läkaryrket.

Stig Linder får priset med motiveringen: ”Föreläsningen hade ett tydligt och mycket välstrukturerat innehåll som presenteras med stort fokus på studenternas möjlighet till förståelse. Föreläsningen innehöll korta pauser efter varje större mekanism för möjlighet till att ta anteckningar och kort fundera över effekterna. Detta ökade märkbart förståelsen och välkomnade frågor på ett inbjudande vis. Stig Linders stora engagemang och närvaro var ständigt tydligt och gjorde detta till en av de bästa och mest inspirerande föreläsningarna hittills på utbildningen.”

Bergdahlpriset

Även Bergdahlpriset – som har inrättats för att hedra minnet av professor Björn Bergdahl och ska uppmärksamma goda och långsiktiga pedagogiska insatser vid Medicinska fakulteten – fick en ny pristagare. Det gick till Mats Foldevi, universitetslektor vid IMH.

"Mats Foldevi har på ett förtjänstfullt sätt och med stor kunskap, långsiktighet och uthållighet utvecklat och ansvarat för strimmaundervisning i samtalsmetodik och kommunikation och tidig patientkontakt vid Medicinska fakulteten. Han har varit en inspiratör för andra utbildningar inom medicin och vård, även utanför Medicinska fakulteten". 

Årets bästa avhandling

Utmärkelsen "Årets bästa avhandling" går till Shadi Jafari, nu post doc vid IKE och avdelningen för Cellbiologi. Hon får priset med motiveringen: "En avhandling baserad på tre mycket gedigna arbeten och försvar av mycket hög klass tydande på hög vetenskaplig nivå och mognad".

Bästa studentinsats

Utmärkelsen ”Bästa studentinsats” vid Medicinska fakulteten 2016 tilldelades Håkan Edler. Motivering löd "För sitt engagemang vid Medicinska fakulteten genom att i samverkan med lärare, region/kommun driva kvalitets- och utvecklingsfrågor för att skapa goda förutsättningar för studenters lärande".


Hälsofondens utdelningar 2016

  • 100 000 kronor till Martin Hallbeck, IKE, för projektet ”Att utveckla nya diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar”.

  • 63 000 kronor till Ghassan Mourad, ISV, för projektet ”Internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta, en randomiserad kontrollerad studie”.

  • 35 000 kronor till Juan Reyes, IKE, för projektet ”Neuronal gap junction channels as a novel transmission pathways for the spreading pathology of Parkinson’s and Alzheimer’s disease”.

  • 35 000 kronor till Mattias Alenius, IKE, för projektet ”Hedgehog inducerad LTD, en mekanism till neurodegenerering vid Alzheimers sjukdom”.

  • 27 000 kronor till Emelie Severinsson, IKE, för projektet ”A new method to screen for inhibitors of cell-to-cell transfer of oligomeric amyloid beta”.

  • 25 000 kronor till Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE, för projektet ”Kognitiv hälsa och välmående bland unga kvinnor som har avlägsnat äggstockarna för att förebygga cancer”.

Docentdiplom

Anita Hällgren

Infektionsmedicin

Siw Carlfjord

Socialmedicin och folkhälsovetenskap med inriktning mot implementering

Helene Zachrisson

Klinisk fysiologi

Björn Börsbo

Rehabiliteringsmedicin

Björn Johansson

Oftalmologi

Andreas Tillmar

Forensisk genetik

Petter Dyverfeldt

Fysiologi

Karin Cederbrant

Experimentell klinisk patologi med inriktning mot immuntoxikologi

Agneta Andersson

Utvärdering och hälsoekonomi

Allan Abbott

Fysioterapi

Malin Bengnér

Infektionsmedicin

Mats Bågesund

Pedodonti

Fredrik Uhlin

Vårdvetenskaplig njurmedicin

Pia Tingström

Medicinsk pedagogik

Johan Nordgren

Medicinsk mikrobiologi

Messner Award

Messner award går till Anne Fältström och hennes projekt "Främre korsbandsskador inom damfotboll – återgång till fotboll efter skada och riskfaktorer för ny skada". Stipendiumet är på 50 000 kronor delas för att främja idrottsmedicinsk forskning med tyngdpunkt på en kritisk och inte förskönande tolkning av fakta. Bakom priset står Messner-stiftelsen och Karola Messner, tidigare professor i Idrottsmedicin vid dåvarande Hälsouniversitet.

Priset firar 20 år i år och delas dessutom ut i Jan Gillquists namn och minne, då han gick bort tidigare i år. Jan Gillquist var Karola Messners man och verksam på US och som professor på LiU 1971-1999.