Människa-robot samverkan

Projektet har som mål att ta fram tekniker som möjliggör ett nära samarbete mellan människor och robotar i gruvor. Arbetsplatsen ska vara trygg och säker och människor ska kunna interagera med autonoma system likaväl som med manuellt styrda maskiner.
Robust och tillförlitlig positionering av varje enskilt objekt är en viktig del i att uppfylla målet och första fasen i projektet handlar om att ta fram algoritmer som gör det möjligt för de autonoma fordonen att både lokalisera sig själva och såväl fasta som rörliga objekt i omgivningen.

För att autonoma system ska kunna användas idag krävs att inget manuellt arbete utförs i närheten. Säkerhetsgrindar inhägnar produktionsområdet och hindrar mänsklig inblandning. Det innebär att systemet är känsligt för störningar. En person som går igenom en säkerhetsgrind kan tvinga hela systemet att stänga ner. I ett första skede ska data från en laserskanner göra systemet medvetet om var på området människan befinner sig.

Sensorfusion

Bilden illustrerar hur två laserskannrar monterade på en lastare kan ange positioner på objekt i gruvan. (Illustration Epiroc)

Forskare

WASP Sensorfusion