Marcus, tidigare student

Namn: Marcus Petersson
Utbildning: Civilekonom, internationell - franska, examen 2014
Jobb: Konsult Business Sweden

 Marcus Petersson tidigare student


Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Jag jobbar på Business Sweden i Haag, Nederländerna. Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. 

Jobbet på Business Sweden innebär att stötta svenska bolag i sin internationaliseringsprocess genom att bland annat ta fram exportstrategier, genomföra marknadsanalyser och partnersökningar. Jobbet innebär även att genomförande aktiviteter i syfte att främja svensk export. Jag har till exempel anordnat en svensk samlingsmonter på världens störta mässa inom Private Label samt varit med och startat upp en svensk ”shop-in-shop” med svenska livsmedel på e-shopen hos en av Belgiens största livsmedelskedja för att främja svensk livsmedelsexport.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

- Upplägget på utbildningen påminner en del om arbetssättet på Business Sweden där vi vanligtvis jobbar med projekt i 6-8 veckor, precis som en kurs under utbildningen. Genom utbildningen utvecklade jag således värdefulla verktyg för planering, genomförande och avslutning för de projekt jag jobbar med idag.  Sedan gav givetvis innehållet på kurserna mig en bra grund att stå på när jag gav mig ut i arbetslivet efter 4 år på LiU.

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

- I mitt nuvarande arbete har jag tyvärr ingen användning av mina språkstudier då arbetet sker på svenska, engelska och/eller holländska. Under mitt utlandsår lärde jag mig dock mycket som jag har användning för idag. Bland annat lärde jag mig vilka utmaningar det kan innebära att genomföra projekt med personer från olika länder och kulturer, något som jag stöter på dagligen i mitt arbete på Business Sweden. Ytterligare en sak jag lärde mig under mina utlandsstudier är hur vi svenskar uppfattas utomlands, något som är mycket värdefullt i mitt arbete.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- När jag tänker tillbaka på tiden i Linköping kan sakna friheten och flexibiliteten som jag hade som student när det kom att planera min egen tid. Sedan tänker på alla vänner som jag träffade både från programmet men och från andra program.  


 

Utbildning