Maria är årets fysioterapeut 2016

Maria Landén Ludvigsson får utmärkelsen för sitt arbete med att visa hur fysioterapeuternas kompetens kan öka effektiviteten och patientnyttan i primärvården.

Maria Landén Ludvigsson– Det känns omtumlande och jag blev mycket glatt överraskad, kommenterar Maria. Jag tycker det är viktigt att allra ödmjukast tacka alla fantastiska kollegor för det gemensamma arbetet i olika konstellationer under årens lopp, såväl kliniskt som fackligt och inom forskningen, med syfte att synliggöra och stärka professionen.

Maria, som är fysioterapeut vid Rehab Väst och postdoktor vid Linköpings universitet disputerade nyligen med sin avhandling Neck-specific exercise with or without a behavioural approach, or prescription of physical activity in chronic whiplash associated disorders. I den kunde hon visa att träning av nackmusklerna hos en sjukgymnast är den bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplashskada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv.

– Jag ser det som ett pris för alla fysioterapeuter som på olika sätt arbetar med detta, oavsett var och i vilken verksamhet. Allt för att fler personer med olika typer av besvär, där fysioterapeuten är rätt instans, också ska få tillgång till fysioterapeutisk kompetens.

Motiveringen lyder:

Som kliniker, forskare och modig innovatör, har Maria Landén Ludvigsson genom nytänkande och uthålligt engagemang utmanat organisatoriska strukturer och visat hur fysioterapeuters kompetens kan användas för att öka patientnöjdheten och resurseffektiviteten inom primärvården. 

Hon har dessutom på ett föredömligt sätt utvecklat professionen genom att implementera sin hälsoekonomiskt medvetna forskning om nackträning vid kroniska whiplashrelaterade besvär och har med stor generositet spridit denna kunskap till gagn för en ofta förbisedd patientgrupp. 

Internationella Fysioterapins Dag

Priset delades ut under Internationella Fysioterapins Dag som firas världen över den 8 september. Runt om i landet arrangeras föreläsningar, seminarier och öppna hus för praktiserande fysioterapeuter, ergonomer, övrig vårdpersonal, forskare, studenter, patienter och allmänhet. I Linköping hölls arrangemanget i Missionskyrkan med flera föredrag, öppna träningsaktiviteter, utställningar och paneldebatt.

Avhandling