Konsult som jobbar med Gripen

Namn: Martin Sturk
Examen: 2012
Jobb: Konsult på Combitech

 Martin Sturk, alumnVad gör du på ditt jobb?

- Jag jobbar som konsult på Combitech i Linköping. Just nu arbetar jag emot SAAB Aeronautics med projektet Gripen E, planet som SAAB precis har sålt till Brasilien. Där jobbar jag med utveckling och tester av systemet som styr displayer och tar hand om input från alla spakar i planets cockpit.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Vi jobbar med en arbetsmetod som heter SCRUM. Enligt denna metod börjar varje dag med ett scrummöte där vi diskuterar vad vi jobbar med, vad vi har jobbat med tidigare och om vi har några svårigheter i det nuvarande arbetet. Att jobba enligt SCRUM innebär att problem lyfts snabb och teamet får större överblick i vad varje medlem jobbar med. I nuläget, då jag jobbar med test, fokuserar vi väldigt mycket på att skapa teststrategier som är konsekventa mellan team, vilket leder till att det blir mycket möten och workshops. Annars sitter jag väldigt mycket och programmerar och skriver testdokumentation.

Hur är det att jobba som konsult?

- Det positiva är att man få byta arbetsplats. Jag har jobbat på Combitech i tre år och haft fem olika uppdrag, på SAAB, Ericsson och även inhouse med våra egna system. Det innebär att jag har möjlighet att påverka min arbetssituation och lära mig mycket om olika ämnen. Det som kan vara negativt är att man ibland inte får vara med i hela processen fram till att produkten är klar. Men det är en del av konsultens vardag.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Kommunikationen, i så här stora och komplexa projekt är vi flera team och måste kommunicera med varandra. Alla har sitt sätt att tänka och jobba, och då kan det vara svårt att förstå varandra om inte man kommunicerar mycket och skapar nätverk. Sin förmåga att kommunicera är inget man kan gå en kurs för att lära sig, utan det krävs tid och erfarenhet.

Varför valde du just det här programmet?

- Det var en kompis som rekommenderade mig att läsa till civilingenjör. Jag tittade först på de mer klassiska civilingenjörsprogrammen, som till exempel maskinteknik, men det passade inte mig. När jag sedan hittade den här utbildningen som har de klassiska ingenjörskurserna men också mer estetiska ämnen tyckte jag att den verkade kul och ville testa. Jag trivdes och blev kvar.

Varför valde du att läsa på Linköpings universitet?

- Jag kommer från Karlshamn i Blekinge och jag ville flytta hemifrån. Norrköping var lagom långt bort och lagom nära hem. Jag trivdes jättebra på Campus Norrköping och även staden Norrköping. Bland annat jobbade jag som volontär på Kårhuset Trappan några år – Dj-laget, de slitiga städnätterna och framförallt realiseringen av evenemanget "Dance Till You’re Dead" är några av mina bästa minnen från studietiden.

Vad tyckte du om din utbildning?

- Den var bra, vi läste naturligtvis matematik och programmering men också andra kurser som retorik, design och agil-utveckling, som skapade en bra balans mellan ”mjuka” och ”hårda” kunskaper.

Har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

- Ja det tycker jag. All den kunskapen som man har fått kommer inte i mitt fall till användning direkt, men den finns där, i ”ryggsäcken”.  Minst lika viktigt är att man vet hur man lär sig nya saker, och hur man tar hand om den kunskap man har, vilket man måste lära sig snabbt när man studerar på universitetet. Under utbildningen jobbade vi mycket i grupp och fick lära oss hur man arbetar tillsammans, vilket jag tror de allra flesta har nytta av i sitt senare yrkesliv då teamarbetet är den vanligaste arbetsformen.

Vad tror du att du gör om fem år?

- I framtiden vill jag jobba med användarvänlighet, gärna nära kunden som ska använda produkten. Interaktionsdesign lockar väldigt mycket också.