Maskininlärning för visuell navigering och lokalisering

Navigering och lokalisering är grundläggande utmaningar inom robotseende, där uppgiften är att estimera den geometriska relationen mellan fordonet och omgivningen.
DatorseendeLokalisering till havs med 360 graders kamera och djupinlärning för matchning med horisonten.Detta kan göras antingen passivt i en virtuell modell eller aktivt genom att kontrollera roboten. I det senare fallet behöver fordonets position estimeras i realtid, vilket sker med hjälp av maskininlärning,

Lokalisering till havs med hjälp av 360-graders kamera och djupinlärning och matchning med horisonten:

Forskare

Publikationer

WASP forskning CVL