Masterprofilen Logistik och supply chain management

Logistik och supply chain management gör företag och organisationer konkurrenskraftiga och hållbara genom att, med ett helhetsperspektiv, utveckla och styra material- och informationsflöden på ett effektivt sätt. Genom att välja logistik och supply chain management som masterprofil lägger du grunden för ett framgångsrikt arbetsliv där karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga.

En logistiker är flödesorienterad, har förståelse för både den strategiska och operativa nivån samt en förmåga att göra och presentera välgrundade kvantitativa och kvalitativa analyser. Vi utbildar logistiker som förstår värdet av att samarbeta i en supply chain, med exempelvis leverantörer och kunder, samt med andra funktioner i företaget som inköp, produktion, marknad och försäljning.

Inriktningen Logistik och supply chain management förstärkt med övriga färdigheter från era program, resulterar i en kreativ, proaktiv, problemlösande, samarbetande civilingenjör som tar sig an och löser dagens och morgondagens utmaningar på ett snabbt, lönsamt och hållbart sätt. 

Från att tidigare ha varit en relativt operativ disciplin, har logistik blivit en viktig del i organisationers strategiska arbete. Detta kräver nya kunskaper och någon som ska kunna hantera båda nivåerna och framförallt bryggan mellan dem.

Omvärldsfaktorer såsom fokus på hållbarhet och digitalisering där företag strävar efter att utnyttja nya tekniska möjligheter är ytterst relevanta inom logistiken. Tydliga exempel på detta syns inom E-handeln med kunder som ställer höga krav på korta snabba leveranstider och returer. Förmågan att samarbeta med leverantörer och kunder blir allt viktigare, där flöden av information och fysiska produkter mellan företag har hög prioritet och därmed ett stort behov av logistik och supply chain management-kompetens.

Prioritering av logistik och logistikerns förmåga att samarbeta, kartlägga, analysera, visualisera flöden och logiker är en möjliggörare för att företag och organisationer ska kunna lyckas med att utveckla sina strategier i en globaliserad värld. En logistiker har siktet inställt på avgörande och långsiktiga förbättringar ur ett helhetsperspektiv, snarare än isolerade, marginella och kortsiktiga lösningar.

Obligatoriska och valbara kurser

För Industriell ekonomi ska masterprofilen innefatta minst 30 hp på avancerad nivå. Du ska läsa tre obligatoriska kurser som kommer ge dig 18 hp på avancerad nivå. Detta innebär att du som I:are kan välja minst två ytterligare kurser på avancerad nivå inom logistik, inköp, hållbarhet, sjukvård eller simulering. För Maskinteknik ska masterprofilen innefatta minst 60 hp, varav 36 hp är obligatoriska inom profilen. En av de obligatoriska kurserna är TAOP88 Optimering för ingenjörer, som ges av MAI, medan övriga ges av IEI. 

De valbara kurser som presenteras nedan ingår i Logistiks kursutbud, men det finns även valbara kurser inom till exempel kvalitetsutveckling, marknadsföring eller produktionsekonomi inom ramen för Maskintekniks masterprofil.

Obligatoriska kurser

 • TETS37 Grundläggande logistik (grundläggande nivå)
 • TETS27 Supply chain logistics eller TETS57 Logistikanalys (båda obligatoriska för Maskinteknik)
 • TETS38 Logistikprojekt

Valbara kurser

 •  TETS27 Supply chain logistics eller TETS57 Logistikanalys, beroende på vilken du valt som obligatorisk.
 • TETS36 Hållbara logistiksystem
 • TETS56 Logistik och kvalitet inom vården
 • TETS23 Inköp
 • TETS31 Logistikstrategier
 • TPPE99 Simulering av produktion och logistik.

Kursstruktur termin 7-10 Visa/dölj innehåll

Kursstruktur för kurser inom masterprofil logistik

Kurser inom logistik Visa/dölj innehåll

TETS37 Grundläggande logistik, 6 hp

TETS27 Supply Chain Logistics, 6 hp

TETS57 Logistikanalys, 6 hp

TETS31 Logistikstrategier, 6 hp

TETS38 Logistikprojekt, 12 hp

TETS23 Inköp, 6 hp

TETS36 Hållbara logistiksystem, 6 hp

TETS56 Logistik och kvalitet inom vården, 6 hp

Karriärmöjligheter Visa/dölj innehåll

Vi hoppas att du väljer en masterprofil som du tycker är intressant, eftersom vi är övertygade om att det ger dig bäst utvecklingspotential, bäst resultat och bästa förutsättningar för ditt framtida arbetsliv. Med det sagt så vill vi hävda att genom att välja logistik och supply chain management som masterprofil så lägger du grunden för ett framgångsrikt arbetsliv där karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Det kan innefatta operativa arbetsuppgifter likväl som strategiska, nationella såväl som internationella, expertroller såväl som ledande befattningar. Även branschmässigt är bredden stor, med möjligheter inom konsultbranschen, tillverkande företag, handelsföretag, transport- och logistikföretag, offentlig verksamhet med mera. För att nämna några specifika roller kommer här ett axplock:

 • Supply Chain Manager/Logistikansvarig
 • Inköpare/Inköpsansvarig
 • Materialförsörjningsansvarig
 • Flödesanalytiker
 • Produktionslogistiker
 • Konsult (generalist eller expert)
 • Transportsamordnare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Forskare och utredare

Civilingenjörsprogram som erbjuder denna masterprofil Visa/dölj innehåll

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll