Masterprofiler för Datateknik

För civilingenjörsprogrammet i datateknik kan du välja mellan dessa 14 masterprofiler.

AI och maskininlärning

Komplext beslutsfattande, naturligt språk, avancerad bildbehandling och autonoma farkoster bygger alla på AI och maskininlärning. Profilen ger grunderna och de senaste teknikerna för att dig som vill jobba med AI och maskininlärning inom alla möjliga tillämpningsområden.

Autonoma system

Autonoma system kommer att vara en växande del av vår vardag under överskådlig tid. Utvecklingen kommer att kräva en bred integration av metoder inom AI, perception, mekatronik, och beslutsfattande i osäkra miljöer. Profilen ger dig grunderna och möjligheten till spetskunskap inom detta mjukvaruintensiva område.

Datorsystem

Gränsen mellan hårdvara och programvara suddas ut allt mer. Profilen syftar till att ge en bra förståelse för hur programvara och hårdvara kan konstrueras så att de är utbytbara och förändringsbara. Detta kräver goda kunskaper i datorarkitektur, kompilatorteknik och systemprogramvara.

Elektronik

Utveckling, konstruktion och implementering av elektroniksystem för telekommunikation, signalbehandling, energiskördning och sensorer. Profilen spänner från VLSI-konstruktion till systemkonstruktion.

Industriell ekonomi

Ger dig managementkompetens så att du både kan verka som ledare i befintliga organisationer och ansvara för uppbyggnad av nya verksamheter. Du kompletterar profilkurserna med avancerade kurser inom datateknik, datavetenskap och informationsteknologi.

International Software Engineering

Lär dig metoder och tekniker för att, i internationell miljö, utveckla mjukvara i stora projekt och med höga kvalitetskrav. En termin studerar du vid Harbin Institute of Technology i Kina.

Kommunikation

Gör dig redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar och aktivt forma det uppkopplade samhället. I profilen ingår bland annat kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, signalbehandling och datornätverk, samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar.

Medicinsk informatik

Metoder för att utveckla bättre hälso- och sjukvårdssystem, med krav på hög informationstillgänglighet och låg feltolerans. Profilens kurser erbjuder både en introduktion till medicinens utmaningar och en specialisering inom datalogiska tillämpningar. Våra nya kurser inom e-hälsa ger dig också chansen att plugga med studenter från andra utbildningar vid LiU.

Programmering och algoritmer

Djupgående kunskaper om principerna för datavetenskap och programutveckling. Profilen ger en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, säkerhet, testning, kompilatorer, databaser och teoretisk datalogi.

Signal- och bildbehandling

Lär dig metoder för att ta fram information ur signaler och bilder inom exempelvis datorseende och medicinska system, där bilder från satelliter, mikroskop och kameror används för att informera om miljöpåverkan, ställa diagnoser på patienter eller bestämma hur en robot ska manövrera.

Spelprogrammering

Spel är i dag en mycket avancerad tillämpning för många teknikområden, exempelvis fysikmotorer, nätverk, ekonomiska transaktioner och simulering. Profilen exponerar dig för programmeringsteknik från spelområdet och ger unika kunskaper som är användbara även i andra sammanhang.

Storskalig mjukvaruutveckling

För dig som vill leda utveckling av industry strength software – stor, komplex och användarkritisk programvara. Du bygger upp en rik kunskapsbas i programvaruteknik och systemutvecklingsmetoder och tränas i att kombinera rätt teknik och metod för respektive programvara och applikationsområde.

System-on-chip

Hur får allting plats på ett datorchip? Profilen ger dig kunskaper i elektronik, systemkonstruktion och datorarkitektur som krävs för att kunna bygga stora elektroniksystem på ett chip. 

Säkra system

Säkerhet är kritiskt i dagens system, särskilt uppkopplade sådana, men kompetensen hos många utvecklare är fortfarande låg. Denna profil kombinerar industriell programvaruteknik med säkerhet och spetskompetens inom specifika teknikområden.

Civilingenjör i datateknik