Masterprofiler för Industriell ekonomi

För civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi kan du välja mellan följande åtta ekonomiska masterprofiler. Det finns även möjlighet att välja en teknisk profil.

Digitalisering och management

Handlar om de nya, snabbväxande, IT-intensiva företagen och deras organisations- och styrformer. Hur vår teknikintensiva miljö kan skapa värde för olika aktörer och hur risker/motsättningar kan upptäckas.

Finans

Tittar på hur olika finansiella instrument fungerar och värderas, samt hur de påverkar företags beslutsfattande.

Industriell marknadsföring

Hur företag samverkar och gör affärer med varandra i en värdeskapande process, genom olika erbjudanden och marknadskännedom. Fokuserar på hur relationen säljare-köpare kan utvecklas.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Behandlar förbättringsarbete på strategisk och operativ nivå samt kundtillfredsställelse som drivkraft för lönsamhet.

Logistik och supply chain management

Handlar om att designa, utveckla och styra flöden och processer för att bidra till effektivitet och långsiktig lönsamhet.

Produktionsledning

Hur optimering och simulering hjälper industriföretagen att styra mot en resurssnål, snabb och flexibel produktion.

Projekt, innovation och entreprenörskap

Förenar moment kring personlig utveckling, entreprenörskap och tidiga utvecklingsprocesser samt ledarskap/projektstyrning. Analyser av företag, organisationsformer och styrmetoder.

Strategi och styrning

Undersöker hur företag och organisationer förändras för att fortsätta vara framgångsrika. En nyckelfråga är hur de utvecklas för att bidra till en ökad ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi Visa/dölj innehåll