Masterprofiler för Informationsteknologi

För civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi kan du välja mellan följande 12 masterprofiler.

AI och maskininlärning

Komplext beslutsfattande, naturligt språk, avancerad bildbehandling och autonoma farkoster bygger alla på AI och maskininlärning. Profilen ger grunderna och de senaste teknikerna för att dig som vill jobba med AI och maskininlärning inom alla möjliga tillämpningsområden.

Datorsystem

Gränsen mellan hårdvara och programvara suddas ut allt mer. Profilen syftar till att ge en bra förståelse för hur programvara och hårdvara kan konstrueras så att de är utbytbara och förändringsbara. Detta kräver goda kunskaper i datorarkitektur, kompilatorteknik och systemprogramvara.

Industriell ekonomi

Ger dig managementkompetens så att du både kan verka som ledare i befintliga organisationer och ansvara för uppbyggnad av nya verksamheter. Du kompletterar profilkurserna med avancerade kurser inom datateknik, datavetenskap och informationsteknologi.

International Software Engineering

Lär dig metoder och tekniker för att, i internationell miljö, utveckla mjukvara i stora projekt och med höga kvalitetskrav. En termin studerar du vid Harbin Institute of Technology i Kina.

Kommunikation

Gör dig redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar och aktivt forma det uppkopplade samhället. I profilen ingår bland annat kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, signalbehandling och datornätverk, samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar.

Medicinsk informatik

Metoder för att utveckla bättre hälso- och sjukvårdssystem, med krav på hög informationstillgänglighet och låg feltolerans. Profilens kurser erbjuder både en introduktion till medicinens utmaningar och en specialisering inom datalogiska tillämpningar.

Programmering och algoritmer

Djupgående kunskaper om principerna för datavetenskap och programutveckling. Profilen ger en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, säkerhet, testning, kompilatorer, databaser och teoretisk datalogi.

Signal- och bildbehandling

Lär dig metoder för att ta fram information ur signaler och bilder inom exempelvis datorseende och medicinska system, där bilder från satelliter, mikroskop och kameror används för att informera om miljöpåverkan, ställa diagnoser på patienter eller bestämma hur en robot ska manövrera.

Spelprogrammering

Spel är i dag en mycket avancerad tillämpning för många teknikområden, exempelvis fysikmotorer, nätverk, ekonomiska transaktioner och simulering. Profilen exponerar dig för programmeringsteknik från spelområdet och ger unika kunskaper som är användbara även i andra sammanhang.

Storskalig mjukvaruutveckling

För dig som vill leda utveckling av industry strength software – stor, komplex och användarkritisk programvara. Du bygger upp en rik kunskapsbas i programvaruteknik och systemutvecklingsmetoder och tränas i att kombinera rätt teknik och metod för respektive programvara och applikationsområde.

Systemteknologi

Ger kunskaper för modellbaserad utveckling av komplexa system för slutledning och autonom informationsbehandling inom systembyggande industri. Nyckelteknologier är artificiell intelligens, logik samt sensorinformatik och generell systemteknik.

Säkra system

Säkerhet är kritiskt i dagens system, särskilt uppkopplade sådana, men kompetensen hos många utvecklare är fortfarande låg. Denna profil kombinerar industriell programvaruteknik med säkerhet och spetskompetens inom specifika teknikområden.

Civilingenjör i informationsteknologi
Visa/dölj innehåll