Masterprofiler för Maskinteknik

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik har följande tio masterprofiler att välja mellan.

Energi- och miljöteknik

Handlar om hur produkter och produktionsprocesser kan analyseras, hanteras och förändras utifrån både ett energi- och ett miljöperspektiv.

Flygteknik

Profilen ger en helhetsbild av hur ett flygplan tas fram, från idé och konceptuella skisser till prototyp. Dessutom finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom något av områdena aerodynamik, flygplansdesign eller struktur/hållfasthetslära.

Industriell produktion (Produktionsteknik)

Hur man utvecklar och använder effektiva flexibla hållbara produktionssystem och utrustningar. Detta gäller såväl dagens som framtidens mer intelligenta och autonoma produktionssystem.

Konstruktionsmaterial

Behandlar kopplingen mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramer, kompositer och polymerer för tekniska tillämpningar.

Konstruktionsteknik och produktutveckling

Som produktutvecklare arbetar du kreativt med att skapa och analysera framtidens produkter. Du får en bred bas inom konstruktionsteknik och har möjlighet att fördjupa dig inom designoptimering och designautomation.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling gör företag framgångsrika. Denna profil ger studenten verktyg för att leda och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom privat och offentlig sektor med kundorientering och kundtillfredsställelse som drivkraft.

Logistik och supply chain management

Handlar om att designa, utveckla och styra flöden och processer mot optimal effektivitet i syfte att bidra till långsiktig lönsamhet.

Mekatronik

Alla avancerade produkter är ett resultat av samdesign mellan mekanik och elektronik där ingenjörer från flera områden möts i produktutvecklingsprocessen. Här fördjupar du dig inom hydraulik/reglerteknik/elektroteknik/fordonssystem vilket förbereder dig för jobb med produktutveckling inom många olika branscher.

Produktionsledning (Produktionsstyrning)

Hur matematiska optimeringsmodeller och simulering hjälper tillverkande företag att styra mot en resurssnål, snabb och flexibel produktion.

Tillämpad mekanik

Som beräkningsingenjör kan du ta reda på om en produkt kommer fungera och om den får önskad livslängd. Profilen gör dig redo att analysera och modellera både fluid- och solidmekaniska fenomen.

Civilingenjörsprogram i maskinteknik Visa/dölj innehåll