Masterprofiler för Teknisk fysik och elektroteknik

Civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik samt Teknisk fysik och elektroteknik – internationell har båda 13 valbara masterprofiler.

Datadriven analys och maskinintelligens

Profilen fokuserar på algoritmer för analys av stora datamängder. Denna data kan bestå av signaler och observationer i tekniska och fysikaliska system, eller information skapad av människor på exempelvis Internet, sociala nätverk och i ekonomiska system. Du lär dig särskilt metoder inom maskininlärning, statistisk signalbehandling, dataanalys och matematisk statistik, samt hur sådana metoder implementeras i mjukvara.

Elektronik

Utveckling, konstruktion och implementering av elektroniksystem för telekommunikation, signalbehandling, energiskördning och sensorer. Profilen spänner från VLSI-konstruktion till systemkonstruktion.

Finansiell matematik

Profilen ger en stabil matematisk grund till finans och innehåller kurser inom förvaltning, riskhantering och värderingsmetodik. Du lär dig hur finansiella marknader fungerar och får erfarenhet av att lösa matematiska problemfrågeställningar med utgångspunkt i data från finansiella marknader.

Fotonik och kvantteknologi

Goda kunskaper i optik och fotonik är centrala för modern kamera-, sensor- och kommunikationsteknologi. Samtidigt är kvantteknologi på rejäl frammarsch, till exempel inom kvantkryptografi och kvantdatorer. Profilen ger dig breda kunskaper inom både teknisk fysik och elektroteknik, riktat mot dessa båda områden.

Kommunikation

Kunskaper om kommunikationssystem behövs för tillämningar som Internet, mobiltelefoni och GPS-navigering. Du kan fördjupa dig inom både tele- och datakommunikation och exempelvis studera effektiv komprimering och överföring av ljud och bilder.

Medicinsk teknik

Ger kunskaper om den senaste tekniken inom hälsa och sjukvård. Med kompetens i anatomi, fysiologi och signalbehandling kan du vara med och utveckla livräddande teknik. Bildanalys, neuroteknik och smarta kläder är några områden.

Mekatronik

Kombinerar kunskaper i mekanik, elektronik, datalogi och reglerteknik som används inom exempelvis fordonssystem och flygteknik för att kontrollera allt från motorer till ABS-bromsar.

Signal- och bildbehandling

Lär dig metoder för att ta fram information ur signaler och bilder inom exempelvis datorseende och medicinska system, där bilder från satelliter, mikroskop och kameror används för att informera om miljöpåverkan, ställa diagnoser på patienter eller bestämma hur en robot ska manövrera.

Styr- och informationssystem

Egenskaperna hos tekniska system kan ofta förbättras när det fysiska systemet kombineras med mjukvarualgoritmer för styrning eller informationsutvinning. Lär dig hur matematiska modeller av industriella system tas fram och används för reglering, signalbehandling och övervakning.

System-on-chip

Hur får allting plats på ett datorchip? Profilen ger dig kunskaper i elektronik, systemkonstruktion och datorarkitektur som krävs för att kunna bygga stora elektroniksystem på ett chip.

Teknisk fysik – material- och nanofysik

Praktiskt taget alla industrigrenars utveckling baseras på framtagning av nya material med förbättrade eller nya egenskaper. Du lär dig om materiens inre egenskaper genom kurser i bland annat nanoteknologi och materiefysik.

Teknisk fysik – teori, modellering och datorberäkningar

Ger fördjupad kunskap i fysikaliska teorier och modeller och hur de omsätts i simuleringar och datorberäkningar, samt analys av erhållna resultat. Denna kompetens är användbar inom områden som exempelvis medicinsk teknik, väder- och klimatmodellering och datorspelsutveckling.

Teknisk matematik

Ger stora möjligheter till ytterligare fördjupning i matematik. Du kan specialisera dig inom exempelvis ren eller tillämpad matematik, optimeringslära, matematisk statistik eller något tekniskt ämne som reglerteori.

Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik Visa/dölj innehåll