Maria Jernnäs jobbar för LiU på COP21

Masterstudenten Maria Jernnäs åker till Paris för att jobba med LiU:s klimatforskare på COP21.
Maria Jernnäs, porträttVad ska du göra där?
- Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, har i många år drivit ett forskningsprojekt som bygger på enkätundersökningar riktade till delegater och olika klimataktörer. Jag kommer att vara där som forskningsassistent, min uppgift blir just att distribuera och samla in enkäterna till International Negotiation Survey.

Mitt i klimathettan, med andra ord. Vad förväntar du dig?
– Just nu bygger jag på min utbildning i miljövetenskap med en master i International and European Relations och är speciellt inriktad på EU:s roll i klimatförhandlingarna, så det är kul att bara få chansen att vara med där det händer och på den komplexa internationella nivån.

– Jag var med som forskarassistent vid klimatförhandlingen i Bonn i juni. Det är spännande med många starka känslor som ligger i luften. Det ger en konkret upplevelse av dynamiken i förhandlingsarbetet, samspelet mellan delegaterna, engagemanget hos klimataktörer av alla slag, från företag, industrier och organisationer till NGO:s.

Två veckor i Paris är inte det sämsta. Och just nu är du på Sveriges EU-kontor i Bryssel! Vad gör du där?

– Jag praktiserar en termin och jobbar för den svenska representationen i klimat- och energiarbetet. Jag gör allt möjligt intressant, är med på möten, tar anteckningar, bevakar tankesmedjor och noterar reaktioner på de svenska EU-insatserna. En bra erfarenhet med tanke på att min masteruppsats ska handla om det politiska arbetet med klimat- och miljöfrågor på internationell nivå och särskilt då EU:s roll.


Fotnot: Tema Miljöförändring och CSPR är representerat med sideevents under COP21 i Paris 30 november-11 december 2015. Förutom Maria Jernnäs är ytterligare en LiU-student engagerad, Natacha Klein, masterstudent på programmet Science for Sustainable Development.

Foto: privat


2015-11-19