Masterutbildning i Socialt arbete, 120 hp

Vill du vidareutveckla både djup och bredd i din kunskap om socialt arbete? Vill du ha svar på de frågor som väckts genom din erfarenhet från fältet? Vill du koppla ihop den senaste forskningen med praktiken? Designa din egen masterutbildning i socialt arbete för att bygga upp din specialistkompetens och erhåll meriter för att ansöka till forskarutbildning!

Linköpings universitet erbjuder kurser i socialt arbete för dig som har en socionomexamen, en kandidatexamen i socialt arbete eller inom något annat relevant huvudområde. Att läsa en magister- eller masterutbildning innebär att du får följa kunskapsutvecklingen inom socialt arbete och att du övar dig i att kvalitetssäkra ditt eget arbete. Du får även öva upp förmågan till etisk reflektion i relation till nationell och internationell etik vägledd av principer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Kombinera som du vill

På LiU kan du genomföra din masterutbildning på det sätt som passar dig bäst. Du kan ta ut en masterexamen inom två år eller inom den tid som du själv väljer genom att läsa en kombination av kurser på kvartsfart, halvtid eller heltid. Du binder dig inte vid ett masterprogram utan kan ta en kurs i taget. Du som läst socionomprogrammet kan räkna in 30 hp från termin 7 i din masterutbildning. I din examen kan du även ansöka om att räkna med kurser du redan läst eller hellre vill läsa från andra universitet. Du kan på detta sätt kombinera studier och arbete som du vill.

Masterutbildningen omfattar 120 hp, motsvarande fyra terminers heltidsstudier. Två obligatoriska kurser i vetenskapsteori och metod i socialt arbete, vardera 7.5 hp, ger en grund inför det självständiga och vetenskapliga arbetet att skriva uppsats. Du kan skriva uppsatsen på hel- eller halvfart. 

Mer information om val av kurser och hur du kan skräddarsy en master- eller magisterexamen efter dina behov kan du få från vår studievägledare.

Kontaktuppgifter:
Anna Maria Blomgren
anna.maria.blomgren@liu.se
Tel: 011-36 36 03

Kurser Visa/dölj innehåll

Obligatoriska kurser inom masterutbildningen i socialt arbete

Fristående kurser som kan väljas inom masterutbildningen i Socialt arbete

Röster om utbildningen Visa/dölj innehåll

”Utveckling av mig som professionell”

Sara Wittberg, biståndsbedömare inom äldreomsorgen, valde att läsa till en masterexamen sex år efter att hon tog sin socionomexamen. Hon ville fördjupa sig inom sitt yrkesområde eftersom hennes erfarenhet från fältet väckt frågor som hon ville ha svar på. 

– Genom en masterexamen ville jag koppla ihop det praktiska och det teoretiska.  Utbildningen möjliggjorde en utveckling av mig som professionell och gav mig fördjupning inom ett område.  Den kan också öppna upp för andra jobb i framtiden.

Vad var det roligaste med utbildningen?

– Det roliga är att det verkligen givit mig en möjlighet att fördjupa mig inom något som jag är intresserad av. När jag skrev magisteruppsatsen gick uppsatsskrivandet från något jag var tvungen att göra, så som på kandidatnivå, till något som var givande och självförverkligande samt lärorikt för mig både som person och som professionell.

Vilka färdigheter utvecklade du?

– Jag har fått mer kunskap inom mitt område samt utvecklat min analytiska förmåga och fått perspektiv på mitt arbete och kreativa idéer kopplat till fältet.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att söka masterkurserna?

– Prova! Jag vet själv att steget från att jobba och tjäna pengar till att bli student igen kan kännas svårt men det är också jätteroligt och lärorikt. På det stora hela, alla år som du kommer att arbeta, så är 1,5 år inte så lång tid. Om du känner dig tveksam så börja med att söka en kurs och gå den och känn efter eller gör som jag och börja med en magisterexamen som bara är ett halvår extra. Trivs du så är det bara att fortsätta ett år till och du kan sen söka andra jobb som du kanske inte ens funderat över tidigare eller återgå till ditt jobb med andra ambitioner/uppdrag.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Tre utbildningsnivåer Visa/dölj innehåll

Mer om socialt arbete vid LiU Visa/dölj innehåll