Masterutbildning i Socialt arbete, 120 hp

Linköpings universitet erbjuder ett urval av kurser i ämnet socialt arbete för dig som har en socionomexamen, en kandidatexamen i socialt arbete eller inom något annat relevant huvudområde och som vill fylla på dina kunskaper inom det sociala verksamhetsfältet.

Hos oss kan du planera och genomföra masterutbildningen flexibelt och ta ut en masterexamen inom två år eller den tid som du själv väljer genom att läsa en kombination av kurser på kvartsfart, halvtid eller heltid. Du binder dig inte vid ett masterprogram, utan kan ta en kurs i taget. Du som tagit en socionomexamen kan räkna in hela sista terminen i din masterutbildning då den är på avancerad nivå. I din masterexamen kan du även ansöka om att räkna in kurser lästa vid andra universitet.

De kurser som erbjuds speglar de centrala områden där universitetet bedriver forskning inom socialt arbete. En masterexamen ger dig meriter för att ansöka till forskarutbildning i socialt arbete eller bygga specialistkompetens för kvalificerade arbetsuppgifter i verksamheter inom det sociala verksamhetsfältet. Kursutbudets upplägg erbjuder möjlighet att kombinera deltidsstudier med yrkespraktik. 
 

Utbildningens innehåll
Visa/dölj innehåll

Masterutbildningen omfattar 120 hp, motsvarande fyra terminers heltidsstudier eller åtta terminers halvtidsstudier. Två obligatoriska kurser i vetenskapsteori och metod i socialt arbete, vardera 7.5 hp, ger en grund inför det självständiga vetenskapliga arbetet att skriva uppsats. Uppsats kan skrivas på hel- eller halvfart och valfritt kombineras genom att skriva två magisteruppsatser, vardera 15 hp, eller en masteruppsats, 30 hp.

Utförligare information om val av kurser och hur en kan skräddarsy en master- eller magisterexamen kan du få från studievägledare Anna Maria Blomgren, e-post anna.maria.blomgren@liu.se. Det går också bra att boka tid för rådgivning via www.timecenter.se/filfak-uv

Varmt välkommen att läsa din masterutbildning i socialt arbete hos oss!

Kurser
Visa/dölj innehåll

Obligatoriska kurser inom masterutbildningen i socialt arbete

Valbara kurser inom masterutbildningen med olika inriktningar som samläses med Socionomprogrammet

Övriga fristående kurser inom masterutbildningen med olika inriktningar

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Kursanmälan
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll