Validering av material för framtida industriella gasturbiner

LCF och TMF-spricktillväxt i gjutna nickelbaserade superlegeringar. I detta projektet undersöks de komplexa sprickutbredningsbeteenden som förekommer i enkristallina superlegeringar för gasturbiner.
Syftet med detta projektet är att validera material för framtida industriella gasturbiner med krav på hög bränsleflexibilitet, hög tillgänglighet och hög effektivitet, samt stor andel cyklisk drift. Detta kommer att kräva material med hög korrosionsbeständighet och god motståndskraft mot termomekanisk utmattning (TMF). Huvudsyftet med projektet är därför att öka kunskapen om de mekanismer som styr spricktillväxthastigheten i nya enkristallina superlegeringar med hög korrosionsbeständighet.

Industriell partner: Siemens Industrial Turbomachinery AB
Tidigare finansierat av: Siemens och Energimyndigheten

Forskare

Relaterad forskning