Forskare - målet för den lille upptäcktsresanden

Max Lindberg har avslutat sin kandidatutbildning i kemisk biologi och pluggar nu fjärde året på universitet, vilket är första året på hans masterutbildning i Protein Science.

Max Lindberg Kemisk biologi i labbetFoto: Karolin Storck

– Jag har tidiga minnen av att jag ville bli uppfinnare eller upptäcktsresande. Senare drömde jag om att bli forskare, säger han.

På gymnasiet intresserade sig Max Lindberg, som ursprungligen kommer från Söderköping, allt mer för kemi och genteknik. När han efter sin gymnasieexamen hittade utbildningen i kemisk biologi vid Linköpings universitet lät det tveklöst väldigt rätt i hans öron. Programmet har också visat sig passa bra.

– Det är toppen. Helt rätt men med vissa ganska tuffa perioder. Samtidigt blir det bara roligare och mer spännande ju närmare examen jag kommer.

Föreläsarna beskriver han som bra, sakkunniga och passionerade.

– De har med ett leende på läpparna besvarat mina frågor, som har varit ganska många genom åren. De flesta blir väldigt glada av att få frågor.

Sommarkurs i genteknik

Max Lindberg har under sin utbildning också deltagit i ett sidoprojekt – en sommarkurs i genteknik. Den innebar att lösa en stor projektplaneringsuppgift och ett grupparbete som samtidigt var en tävling för studenter från hela världen. Projektet och tävlingen finns fortfarande och kallas iGEM (International Genetically Engineered Machine).

– Jag sattes ihop med en grupp andra studenter och så diskuterade vi oss fram till ett större arbete som vi höll på med hela sommaren. Ambitionen var att vi skulle få fram en detektor för nötallergiker med hjälp av genteknik. Detektorn skulle kunna upptäcka spår av nötter i livsmedel.

Gruppen nådde inte riktigt hela vägen men Max Lindberg beskriver ändå projektet som lyckat och som en mycket bra lärdom.

– Det var väldigt roligt, även om vi inte nådde ända fram. Det är först när man inte riktigt når målet som man lär sig, eftersom man då måste förstå och sätta sig in i metoderna på djupet.

Han påpekar att Kemisk biologi-programmet också innehåller en gedigen kurs i genteknik.

– Den är väldigt bra. En av de bättre kurser som jag har läst.

Doktorandstudier lockar

Max Lindberg tänker sig en karriär inom den akademiska världen och tycker att utbildningen ger honom goda kontakter och en bra bild av arbetslivet. Han har planer på att tillbringa en tid utomlands, men inte förrän utbildningen är färdig.

– Jag trivs bra där jag är nu. Men min ambition är att jag ska doktorera och det kan bli var som helst. Post-doc vill jag helst göra utomlands.

Att Kemisk biologi-studenterna läser vissa kurser tillsammans med andra utbildningar är bra, tycker han. Bland annat ger det perspektiv och sammanhang. Han uppskattar också studentinflytandet.

– Vi har stora möjligheter att påverka innehållet och håller hårt på att kurser ska utvärderas, vilket också får genomslag. När en ny kurs börjar kan föreläsaren säga att den ändrats på grund av studenternas utvärdering.

Max student i labbet
Karolin Storck
Max student närbild genom provrör
Karolin Storck
Max student  som läser Kemisk biologi
Karolin Storck