Med tigern i fokus

Biologen och masterstudenten Rebecka Le Moine befinner sig just nu i Satpuda Maikal-området i Indien och gör praktik på Världsnaturfonden WWF. Tigern står i fokus för hennes projekt.

Foto: Rebecka Le Moine
Hur kommer det sig att du hamnat där?

– Jag gjorde min kandidatuppsats om WWF-projekt i Indien och har hållit kontakt med dem sedan dess. Nu läser jag masterprogrammet i ekologi, miljö- och naturvård och behövde praktik, så då tog jag kontakt med min gamla handledare för att höra om det fanns nåt lämpligt projekt för mig i Indien, och det fanns det.

Rebecka-Le-Moine Masterstudent 2016Vad gör du?
 – Mitt huvudprojekt är att undersöka om det går att säga något om biodiversiteten i landskapet här i centrala Indien, alltså hur olika arter klarar sig, alltifrån blommor till insekter och tigrar. För att få fram uppgifter sammanställer jag en massa insamlad information. Tigrarna spelar en stor roll i det här arbetet därför att det finns mycket data kopplat till dem. Om man kan kartlägga hur det går för tigrarna i det här landskapet så går det också att prioritera naturvårdsinsatser. Om vi lyckas bevara tigrarna så måste man behålla deras skog och mark och det innebär också att andra arter som finns där skyddas.

Khanaland-Tigerrikt område i Indien, 2016Finns det andra skäl till varför ni fokuserar på tigern?
– Ja. Det slöts till exempel ett internationellt avtal 2010 att fram till 2022 fördubbla antalet tigrar i världen, 13 länder slöt avtalet. Många känner ett behov av att bevara dem. Tigern är en nationssymbol i Indien, betyder mycket historiskt och kulturellt, och symboliserar makt och respekt. Den har stor betydelse för ekosystemen och är också viktig för turismen, här där jag befinner mig finns Kahna tigerreservat som är känt för sina tigrar.
– För mig själv symboliserar tigern biologisk mångfald, som är det allra viktigaste för mig som biolog.

Kartlägger ni också tigrarnas rörelser utifrån faran för de som bor i deras områden?
– Ja, på sätt och vis. Jag hjälper till i olika projekt när det kommer till kartläggning, och tigerns rörelse i landskapet är viktig att känna till. Men tiger–människakonflikter finns inte i det område jag jobbar i, och det har varit bebott av både människor och tigrar under en lång tid. Däremot är det hög fattigdom där och om en tiger tar en ko eller en get så har det stor effekt på böndernas ekonomi. WWF jobbar med att ekonomiskt ersätta dem som drabbas av det. Jag intervjuar också lokalbefolkningen och medverkar i fältstudier där det kan handla om att sätta upp kamerafällor där tigrarnas rörelse kartläggs.
– En annan säkerhetsaspekt rör kvinnorna som är ute och samlar ved i skogen, de vistas där det finns tigrar och det skapar oro och rädsla. WWF försöker hjälpa till med att skapa biogasanläggningar för att på så vis få ner tiden de spenderar i skogen.

Du har varit ute i skogarna och sett flera tigrar, från bilflak då. Hur är det att se dem på så nära håll?
– Helt fantastiskt. Att se och uppleva det som jag brinner och kämpar för, ger mig otroligt mycket energi! Jag hade tur och fick se tre tigrar på två dagar, så jag känner förstås en stor tacksamhet för mina möten. Men det ger också en förståelse för naturen och tigrarna, att vistas i deras hemtrakter. Som biolog är det viktigt att få en känsla för vad de kräver för slags natur, och det bästa sättet att få det är att se och uppleva, snarare än att läsa om det. Vacker natur och möten med djur är det bästa jag vet, och den fina känslan som det ger mig, vill jag att kommande generationer också ska få uppleva.

Du bloggar om din sex veckor långa praktik och lyfter fram en del reflektioner du får under den här tiden. Kan du berätta om dem?

WWF i Indien– Allt är extremt annorlunda från det trygga Sverige, där de stora problemen händer "nån annanstans". De pågår här, rakt framför näsan på mig. Här är fattigdom, förorening, överpopulation och korruption ständigt närvarande. De stora klyftorna och kontrasterna får mig att fundera över den här världen, och vår roll som människor i den. Allt händer i så stor skala och i en sådan rasande takt dessutom, här i Indien. Om man vill jobba med hållbarhet så tror jag att det är viktigt att se frågorna ur ett helhetsperspektiv, och där kommer även de sociala och ekonomiska aspekterna in. Här i Indien blir det så konkret. Går det verkligen att jobba med alla dessa frågor samtidigt, i praktiken? Vad vill vi uppnå, på kort och lång sikt? Ingenting är svartvitt, och allt hänger ihop. Jag tror absolut att det är möjligt, men alla fält måste mötas. Inte minst måste man som biolog inse hur viktigt det är att arbeta tvärvetenskapligt, tillsammans med samhällsvetare och ekonomer till exempel. Det gäller att våga testa nya vägar framåt snarare än att köra Foto på Khanaland park"business as usual", för i så fall kommer vi inte kunna bryta de negativa trenderna.

Foto på tigern: Rebecka Le Moine
De två mellersta bilderna: Navinder Pal Singh
Nedre bilden: Rebecka Le Moine


Rebeckas blogg