Medfaks fakultetsledning önskar en god jul och gott nytt år

Ärade medarbetare! Stort tack för ett fantastiskt arbete under året som gått!
Krans och ljuslykta, julhälsning Medicinska fakulteten växer och utvecklas både inom utbildning och forskning. Vi är definitivt en av landets bästa fakulteter för utbildning inom hälso- och sjukvård och en IPL-verksamhet i världsklass (senast visat genom Aspire award). Forskningen fortsätter också att utvecklas, med en högre nivå än tidigare i nationell tilldelning av excellenta anslag, våra stora forskningssatsningar WCMM och CSAN och nu senast ett stort VR-stöd till hörselforskning.

 Vi bygger för närvarande ut flera av våra utbildningar, men vår kostnadsdrivande pedagogik och en mångårig urholkning av statsanslagen har gjort att vi trots detta är i ett läge med ett underskott på 10 % i vår utbildningsbudget (-29 MSEK 2016). Många lärare är slitna av poängjagande och stora undervisningsuppdrag.

För att hantera det ekonomiska läget och samtidigt bevara kvaliteten och fortsätta utveckla vår verksamhet måste vi tänka nytt kring studentaktiv pedagogik samtidigt som vi på sikt minskar vår lärarkår. 

Därför har fakultetsstyrelsen under året gett programansvariga i uppdrag att minska lärartiden på utbildningarna med 20 % till 2020 och ett sparbeting på 10 % till 2020 på budgeten för fakultetens stödverksamhet. Samtidigt har vi också infört en ny fördelningsmodell för fakultetsmedlen till institutionerna, som förtydligar kompetensutvecklings- och forskningstid för att lärarna ska ha universitetsmässiga arbetsvillkor. 

"Tackar för förtroendet"

Vi i fakultetsledningen vill också tacka för förtroendet att leda fakultetens arbete under de kommande tre åren. Detta är ett stimulerande och ansvarsfullt uppdrag som vi ser fram emot med fortsatt stort engagemang och nyfikenhet.  

De frågor vi ser som allra viktigast för kärnverksamhetens utveckling under den kommande treårsperioden är: 

  • Decentralisering av läkarutbildningen och allt det för med sig i pedagogisk utveckling även för övriga program och etablering av hela Sydöstra sjukvårdsregionen som en sammanhållen sjukvårdsorganisation för våra utbildningar och vår kliniska forskning. 
  • En fortsatt satsning på utveckling av starka forskningsmiljöer, inte minst ett fokus på förbättrade förutsättningar för högkvalitativ forskarutbildning. 
  • Införande och uppföljning av den nya fördelningsmodellen med grundersättning som vi hoppas och tror ska ge vår lärarkår universitetsmässiga arbetsvillkor, det vill säga förbättrade förutsättningar för forskning med bredd och internationell spets, samt ökade möjligheter till fortsatt högklassig pedagogisk utveckling.  

#metoo-uppropen

Hösten har också till stor del präglats av de många förskräckande #metoo-uppropen, där några av de kraftfullaste har kommit från sjukvården. Dekangruppen nationellt var en av mottagarna av #utantystnadsplikt och vårt gemensamma svar är publicerat. Vi är på intet sätt befriade från sexuella trakasserier inom vår egen fakultet – till exempel visar studentundersökningen att våra studenter utsätts för kränkande beteende från lärare och handledare. 

Vi måste ha en kultur vid våra universitet och inom hälso- och sjukvården där trakasserier och diskriminering inte accepteras. Detta är allas vårt ansvar och alla chefsnivåer behöver delta i arbetet. Inom fakulteten och Region Östergötland tillsätter vi nu en arbetsgrupp på högsta ledningsnivå som ska ta fram ett tydligt gemensamt handlingsprogram. 

Nytt kandidatprogram på engelska

Mycket arbete väntar således på det nya året och den kommande treårsperioden – och vi ser fram emot att ta itu med det, med nya fakultetsstyrelsens internat i januari som ett viktigt avstamp. 

En spännande händelse under året blir också när vi i höst startar LiU:s första kandidatprogram på engelska: Experimental and industrial biomedicine. 
Men först vill vi än en gång tacka er alla för utmärkt arbete under 2017 och önskar er några vilsamma midvinterdagar!

GOD HELG och GOTT NYTT 2018!


Johan Dabrosin Söderholm
Margareta Bachrach-Lindström
Fredrik Elinder