Mer samarbete med Singapore

En delegation från Linköpings universitet har nyligen varit i
Singapore för att utveckla forskningssamarbeten och marknadsföra svensk forskning.
Vy över Singapore 2015Linköpings universitet är ett av sex svenska universitet som tillsammans satsar på nya och fler internationella samarbeten. Nyligen var därför en grupp LiU-forskare inom bland annat utbildningsvetenskap, materialvetenskap samt äldre och åldrande i Singapore.

– Vi har redan en lång rad samarbeten med universitet i Singapore. Det är det viktigaste icke-europeiska landet för våra utbyten. Svenska studenter åker gärna dit och intresset för Sverige från Singapores sida är dessutom glädjande stort. Sverige är ett av de populäraste länderna för deras studenter att studera i, vi har ett gott rykte, har många engelskspråkiga utbildningar och kommer före både USA och Kanada i deras val av land, säger Lars Holberg, direktör internationella relationer.

Mer fokus på tekniska innovationer

Eleonor Antelius är en av forskarna som var med i Singapore. Hon forskar inom demens- och äldreområdet och är verksam vid CEDER, Centrum för Demensforskning, och därmed också knuten till NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.

– Vår syn på äldre och åldrande visade sig ha både likheter och olikheter. Båda länderna är inriktade på att gamla människor ska ha möjlighet att få bo hemma så länge som möjligt, och att de ska ha ett värdigt äldreliv.

Men forskarna i Singapore har mer fokus på tekniska innovationer, liksom på biologiska faktorer som skulle kunna skjuta upp åldrandet.

– Vad gäller det biologiska så tror jag det delvis kan ha med kulturella skillnader att göra. Jag fick uppfattningen av att man mer ser plikten i att hålla sig pigg och frisk, att inte ligga samhället till last utan istället bidra till samhället så länge som möjligt. Därmed blir det också viktigare att fokusera på att åldras "så sent som möjligt".

Äldreforskningsinstitut i Singapore

Nanyang Technological University (NTU), ett av de universitet i Singapore som LiU har mest utbyte med, kommer nästa år att starta ett äldreforskningsinstitut.

– De var väldigt intresserade av, och kunniga om, forskningen som bedrevs vid NISAL och hur NISAL var uppbyggt och som en följd av vårt samarbete önskar de dra lärdom av detta i sin uppbyggnad av ett eget äldreforskningsinstitut, säger Eleonor Antelius.

I samarbetet, i form av konsortiet SACF (swedish Academic Collaboration Forum) ingår, förutom LiU, även universiteten i Lund, Uppsala och Stockholm samt Chalmers och KTH. Det är det första samarbetet i sitt slag som görs mellan så många svenska universitet. I våras besökte de Sydkorea och senare i november åker representanter för universiteten till Kina. I vår är det sedan dags för besök i Indonesien och Brasilien. LiU kommer tillsammans med Uppsala universitet att vara värd för ett besök nästa år.

– Det här är ett led i många kontakter, men genom att göra en så här stor gemensam satsning markerar Sverige verkligen sitt intresse för att bygga upp fler samarbeten, kommenterar Lars Holberg.

Alumner i Singapore utforskade universum

Utökat samarbete med Sydkorea

Publicerad 2015-11-12