Miljonanslag från Vetenskapsrådet till medicinsk forskning

Åtta forskare vid LiU får tillsammans drygt 26 miljoner kronor. Det står klart när Vetenskapsrådet har beslutat om forskningsbidrag inom medicin och hälsa.

Kvävgastank för förvaring av proverFoto: Thor Balkhed

Fredrik Elinder vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, får det största anslaget om totalt sex miljoner kronor fördelat över fyra år. Han får anslaget till sin forskning om modulering av cellulär elektrisk retbarhet.

Anders Blomqvist vid IKE har beviljats fyra miljoner kronor under fyra år för sin forskning om mekanismer för immunsignalering till hjärnan.

Även Sasan Zandi, i dag i Kanada, får fyra miljoner kronor för forskning om de cellulära och molekylära mekanismerna bakom akut myeloisk leukemi.

Tiny Jaarsma vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, har beviljats 3,9 miljoner kronor fördelat på tre år för en studie om förbättrad fysisk funktionsförmåga hos patienter med kronisk hjärtsvikt genom användning av Nintendo Wii.

Följande forskare har fått 2,1 miljoner kronor var fördelat över tre år: Anna Fahlgren, Maria Jenmalm och Xiao-Feng Sun, samtliga vid IKE, och Dick Wågsäter vid institutionen för medicin och hälsa, IMH.

Totalt delar VR ut nästan 980 miljoner kronor i denna utlysningsomgång.

Fler nyheter