21 oktober 2016

En stor andel medlemmar i svenska arbetarfackföreningar har utländsk bakgrund. Samtidigt är stödet för Sverigedemokraterna stort bland medlemmarna, speciellt inom fackförbund med en hög andel män och personer med utländsk bakgrund. Denna motsättning ska studeras i ett forskningsprojekt som nu tilldelas medel av Riksbankens jubileumsfond. Ytterligare två projekt får miljonbelopp, ett om digitalisering av museiföremål och ett om psykologisk behandling via chatt.

hjälmarAnders Neergaard, biträdande professor vid REMESO, ska studera hur en av Sveriges största organisationer hanterar vad som framstår som en motsättning bland medlemmarna: att stödet för Sverigedemokraterna växer snabbt samtidigt som en stor del av medlemmarna har utländsk bakgrund.

– Hur hanterar LO att en del av medlemmarna inte vill ha de andra medlemmarna i landet?

Anders Neergaard har tidigare forskat om bland annat fackföreningsrörelsen, högerpopulism och rasism. Genom att han tilldelas drygt tre miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond, kan han fortsätta studera samhällsutvecklingen ur dessa perspektiv. Under de tre år som projektet löper räknar han med att göra 70 intervjuer med personer inom LO och fem av dess förbund.

Utöver Anders Neergaard har Bodil Axelsson, universitetslektor vid Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM), tilldelats mer än fyra miljoner kronor för forskning kring vad som händer med museiföremål och dess innebörd när de digitaliseras. Bodil Axelsson ska bland annat följa hur olika yrkeskategorier kommunicerar föremål i sociala medier, hur besökarna delar bilder av föremålen och hur betydelsen av dem förändras med sammanhanget. Projektet ska mynna ut i en bok som undersöker digitala teknologier i relation till ett demokratiskt kulturarvsskapande.

Det tredje projektet leds av Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi. Han ska utvärdera om internetbehandling, som består av chatt-sessioner och texter grundade i kognitiv beteendeterapi, är effektiv vid behandling av ungdomsdepression. Gerhard Andersson tilldelas ungefär två miljoner kronor.

Totalt har Riksbankens jubileumsfond i år delat ut 300 miljoner kronor till svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som man räknar med kommer att göra avtryck både inom akademien och i samhället.

Nyheter från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.