Mjölby ett gott exempel

Att som mindre kommun ha stora företag i sin närmiljö är värdefullt – och en resurs att vårda.
Det är med det anslaget Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) driver forskningsprojektet "Små kommuner och stora företag – betydelsen av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet” som finansieras av Vetenskapsrådet. Studien pågår under tre år och avrapporteras i januari 2018.
Nu presenterar CKS en delrapport om en av kommunerna i studien: Mjölby.
– Mjölby har ett ganska diversifierat näringsliv, vilket gör sårbarheten mind­re, säger Brita Hermelin, forskningsledare.
Mjölby har två stora industriföretag, BT/Toyota som tillverkar truckar och Väderstad som tillverkar jordbruksmaskiner. Att som mindre kommun ha storföretag med industriell profil påverkar på flera sätt. Det skapar jobb men ställer också krav på att det finns utbildad arbetskraft. Samarbetet mellan gymnasieskolan och företaget är ofta centralt. Andra faktorer som undersöks i studien är hur nätverkandet på orten mellan företag och kommun ser ut samt hur ortsutvecklingen påverkas.
Mjölby har extremt bra infrastruktur och service med tanke på närheten till Linköping. Likaså råder viss konkurrens om arbetskraften eftersom BT och Väderstad i viss mån efterfrågar samma typ av kompetenser.
Än är det för tidigt att dra några slutsatser, insamlandet av material pågår. Fallstudier genomförs förutom i Mjölby också i Finspång och Östhammar samt i norska och engelska kommuner.
– Vi vill vända på perspektivet. Tidigare har det varit mycket ”eländesforskning” om vad som händer när stora företag försvinner från mindre kommuner, vi vill istället fokusera på de goda exemplen för där tror vi att det finns mycket att lära, säger Brita Hermelin.


Läs mer i CKS-rapporten 2015:3 ”Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet Mjölby av Brita Hermelin och Kristina Westermark"


Publicerad 2015-10-06