MKV alumn: Isa Alt Åkermark

Isa Alt Åkermark studerade 2003-2004.

Vad pluggade du?Isa Alt Åkermark, alumn på MKV.

  • Kultur, samhälle och mediegestaltning 80 p (120 hp)
  • Php & databaser 10 p (15 hp)
  • Medie- och kommunikationsvetenskap 60 p (90 hp)
  • Samhällskommunikation 10 p (15 hp)
  • Filosofie kandidatexamen (2005) 

Vad jobbar du med/har du jobbat med?

– Min första anställning efter examen var som marknadskoordinator på OEM Automatic, ett säljbolag (ca 120 anställda) som marknadsför automationskomponenter. Utöver en mindre produktionsavdelning för kataloger var jag den enda kommunikatören på företaget och min roll var därför bred med ansvar för både intern och extern kommunikation. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var redaktörsarbete för företagets två kundtidningar och dess webbplats samt att projektleda medverkan i större branschmässor. En lärdom från arbetet, som inkluderade dialoger med 25-30 olika produktspecialister, var betydelsen av en gemensam målbild. Den gemensamma målbilden är nödvändig både som utgångspunkt för samarbetet, där kommunikations- och teknikperspektiven möts, och för att producera målgruppsanpassad information.

Nästa anställning blev som marknadskommunikationsansvarig inom servicedivisionen på Siemens Industrial Turbomachinery, ett teknikbolag (ca 2 800 anställda) som tillverkar och marknadsför industriella gasturbiner. Arbetsuppgifterna var både strategiska, exempelvis att utforma årliga aktivitetsplaner och budskapsplattformar, och operativa, till exempel att driva internationella kundkonferenser genom att projektleda tvärfunktionella team, regionala säljare och stödresurser. Även om min roll främst var knuten till den lokala verksamheten ingick jag i allra högsta grad även i ett globalt nätverk, vilket gav nya insikter både kulturellt och organisatoriskt.

Idag jobbar jag som kommunikationsansvarig på SMHI:s avdelning Samhälle och säkerhet (ca 260 anställda) och ansvarar för avdelningens strategiska kommunikationsarbete. Det innebär bland annat att jag leder och samordnar arbetet med övergripande kommunikationsplanering, ansvarar för kommunikationsaktiviteter kopplade till lanseringar av nya tjänster samt stödjer redaktörers och publicisters arbete med internt och externt webbinnehåll. Jag leder också framtagningen av SMHI:s årsredovisning, ett projekt som involverar medarbetare från myndighetens samtliga avdelningar och spänner över flera verksamhetsområden. Till skillnad från mina tidigare tjänster, där försäljning och ekonomiska resultat varit utgångspunkterna för kommunikationsarbetet, är målet idag att bidra till ett säkert och hållbart samhälle. Sammansättningen av målgruppen har breddats, från strategiskt utvalda kundgrupper till hela samhället: privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag. Därmed breddas också behoven av anpassade budskap och val av kommunikationskanaler.

Tips till fristående kursare:

  • Fundera tidigt på vad utbildningen ska leda till och inrikta uppsatsarbete mot ämnesområde eller potentiella arbetsgivare som återfinns inom det önskade arbetsfältet.
  • Tänk på att uppsatsarbetet också är en bra skola för många framtida yrkesroller eftersom förmågan att samla, sortera och sammanställa stora mängder information på ett konkret och överskådligt sätt blir alltmer viktigt.
  • Komplettera MKV-studier dels med grundläggande ekonomistudier, dels med praktiskt inriktade utbildningar inom grafisk produktion och produktion för digitala medier. Detta ger en bred grund att utgå från för flera olika typer av yrkesroller inom information och kommunikation.
 

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)Visa/dölj innehåll