Mödrar och döttrar i samhällsvård - En förstudie kring socialt utsatta familjer med sammansatt problematik i ett inter-generativt perspektiv

Projektet är en förstudie kring utsatta familjer där flera generationer av kvinnor har varit föremål för samhällsvård. 

Syftet är en kvantitativ kartläggning och analys av familjernas inter-generativa problematik.

Studien utgör en inventering av familjernas problematik liksom de olika sociala insatser som familjerna givits. 

Kartläggningen skall ligga till grund för ett utvecklat forskningsprojekt med syfte att ge en fördjupad och ökad kunskap kring inter-generativa mönster i familjer med sammansatt social problematik.

I fokus för den utvecklade studien är mödrarnas och mormödrarnas livslopp, deras egna erfarenheter liksom socialtjänstens bild av vägen genom samhällets vård.

Forskningsfinansiär

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Medverkande forskareVisa/dölj innehåll