15 december 2016

I april hölls det första ”Akademiskt café” för asylsökande på Campus Norrköping. När det femte caféet nu är avklarat kan arrangörerna konstatera att universitetet är svårtillgängligt för den här gruppen.

Foto: Elisabet WahrbyFem caféer har Sabine Gruber, lärare och forskare i socialt arbete, och kollegan Marie Gustavsson arrangerat sedan i april. Som mest har det kommit ett 30-tal asylsökande akademiker från Norrköping med omnejd. Några har kommit flera gånger och några har också hunnit få sitt uppehållstillstånd.
- Vår ingång var att skapa kollegiala möten mellan LiU-anställda och de asylsökande, säger Sabine Gruber. Lärare som möter lärare till exempel. Men så blev de inte riktigt.

Olika vägar in 

Istället har olika personer från LiU informerat om olika vägar in till universitetet. Centrala studievägledningen och International Office har varit med och berättat om bland annat Korta vägen, Snabbspår och Erasmus-kurser i svenska på nätet.
- De asylsökande är så angelägna att få komma igång med att fortsätta sina avbrutna studier eller komplettera sina färdiga utbildningar, berättar Sabine Gruber.
- Den viktigaste lärdomen vi dragit är att vi måste underlätta tillträdet till universitetet för de här människorna. Det är en enorm byråkrati att ta sig in i och igenom. Jag vet att det finns regelverk och förstår att man måste validera sina betyg. Men här är universitetet en svårtillgänglig myndighet och risken är att vi skapar ytterligare ett väntrum när vi istället borde underlätta och göra processen smidigare.

Internationalisering blir en paradox

Foto: Elisabet WahrbySystemet är anpassat för svenska elever från svenska gymnasier, menar Sabine Gruber.
- När vi samtidigt pratar om internationalisering blir det en paradox. Vilka omfattas av internationaliseringen? Jag vill lyfta frågan; Vad gör Sverige? Hur tar man emot den här kompetensen av akademiskt utbildade asylsökande? Den diskussionen förs sällan i den allmänna debatten.
Det här är frågor som måste drivas på nationell och politisk nivå, anser Sabine Gruber. Men hon ser samtidigt att LiU kan göra mer.
- Underlätta tillträdet till universitetet. Det finns ett stort sug bland de här människorna efter att få komma i kontakt, att få information. Jag tycker att man borde kunna komma igång med studier under tiden man söker asyl. Om de nu också bara ska få tillfälliga uppehållstillstånd är det ju ännu viktigare. Kanske ska man titta på hur andra länder gör.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.