Musiken möter forskningen

Christina Hörnell, musikalisk ledare på Linköpings universitet, öppnar upp för samarbete mellan forskning och musik. I en första satsning arrangeras en konsert i februari där temat är miljö och klimatfrågor.

– Jag tycker det är spännande med den tvärvetenskapliga forskningen på LiU och vet också att flera temaforskare söker nya vägar för att nå ut med sina resultat, säger Christina Hörnell (bilden nedan).

Hon tillträdde tjänsten som Director musices för ett och ett halvt år sedan. Därmed blev hon konstnärlig ledare för Linköpings Studentsångare och Östgöta Kammarkör, och även ansvarig för verksamheten vid ”Centrum för musik vid Linköpings universitet” som bland annat omfattar musik vid olika universitetsceremonier.

Samarbete med The Seed Box

Den konsert som kommer att framföras den 11 och 13 februari har titeln ”Framtiden börjar idag – ett musikaliskt möte för en hållbar värld”. Den sker i samarbete med forskare på The Seed Box, ett stort forskningsprogram vid LiU inriktat på genus och miljöhumaniora.

Östgöta kammarkör framför tillsammans med musikern och miljökämpen Staffan Lindberg en rad musikstycken. Körmusiken blandas med text, bilder, tal och vetenskapliga fakta. Från The Seed Box medverkar forskaren och konstnären Laura Watts med sina fotografier från Orkneyöarna.

Olika uppdrag men gemensamma frågor

– Här möts vi, två delar av universitetet som kan samarbeta och nå varandra på ett nytt, kreativt sätt. Vi har gemensamma frågor i vårt samarbete, utifrån våra olika uppdrag. Hur kan körmusik, text och bild inspirera och vad kan vetenskapen tillföra så att det sammantaget blir en så spännande upplevelse som möjligt för publiken? De frågorna har vi försökt renodla och hitta ett uttryck för.

Christina Hörnell hoppas på fler projekt mellan vetenskap och konst framöver.

– När man ger sig in i ett samarbete av det här slaget så vaknar ny lust och fler idéer.

Konserten ”Framtiden börjar idag” framförs den 11 februari i Krokeks kyrka, Norrköping och den 13 februari i Missionskyrkan, Linköping.

Musik vid Linköpings universitet

Mer om The Seed Box