Samverkan med näringsliv och samhälle

För att främja samverkan och skapa naturliga kontaktpunkter och vägar till och från LiU med fokus på SME:s har Linköpings universitet, genom LiU Relation, samverkansavtal med åtta kommuner i regionen. Samverkan bedrivs i nära dialog med respektive kommun och många aktiviteter genomförs även med lokala organisationer och nätverk.

Samverkansutvecklarna vid LiU Relation fungerar som kontaktförmedlare in till LiU:s olika verksamhetsområden och lyfter relevanta mötesplatser, nätverk, evenemang och aktiviteter som drivs och arrangeras av LiU och LiU Relation. Samverkanskonceptet bygger på ett proaktivt förhållningssätt från båda parter vilket bland annat innebär att respektive kommun och LiU Relation avsätter en resursperson vardera som aktivt arbetar med relevanta samverkansutvecklingsfrågor kopplat till LiU.

Genom avtalet öppnar LiU Relation upp och erbjuder kommunen access till LiU men avtalet kräver också att kommunen öppnar upp sin verksamhet och aktivt medverkar i sin roll för största möjliga effekt av samverkan. Arbetssättet ger större tydlighet, effektivitet och delaktighet kring behoven för båda parter.

LiU Relation har samverkansavtal med Boxholm, Katrineholm, Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena, Västervik och Ödeshög.

LiU:s samverkanskommunerVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Samverkan vid LiUVisa/dölj innehåll