Näringslivssamverkan i Katrineholm

Linköpings universitet har en lång tradition av att samverka med kommuner. Avtalen regleras av LiU Relation som har uppdraget att stötta samverkansutveckling mellan näringsliv, samhälle och universitetet. Avtalet innebär att det lokala näringslivet får en direkt väg in till kompetensen som finns vid LiU.

Susanne Pettersson, samverkansutvecklare på LiU Relation, har som uppdrag att vara länken mellan universitetet och Katrineholms kommun. Hon jobbar både med att föra ut kunskap som finns på LiU och att matcha behoven i näringslivet med rätt kompetens och kontakter inne på universitetet. Kort och gott, hon mäklar kontakter.

Kommunen tillsätter alltid en kontaktperson som hjälper till att fånga upp näringslivets och kommunens behov. Dessa matchar sedan Susanne med olika typer av student- och forskarkontakter. Det finns många spännande möjligheter, man kan till exempel anlita studenter för utbildningsknutna uppdrag, ett studentkonsultuppdrag eller varför inte ta emot studenter på praktik.

Företagen kan också få stöttning i sin rekryteringsprocess, bland annat genom LiU Career Gate där man kan lägga upp platsannonser. Möjligheten finns också att gästföreläsa på olika utbildningar för att visa upp sig som en attraktiv arbetsplats för studenterna.

– Jag tycker att företag och organisationer ska ta möjligheten att ta hjälp från studenter för att utveckla saker man själv inte hinner med. Studenterna kan se på saker med nya ögon och med andra perspektiv, Susanne Pettersson, samverkansutvecklare LiU Relation.

Tillsammans med Katrineholm anordnar LiU Relation även olika typer av arrangemang med kompetens från LiU för företagen i kommunen, som till exempel lunchföreläsningar och temadagar inom områden som efterfrågas.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Exempel på samarbete Visa/dölj innehåll

Kommuner i samverkan med universitetet Visa/dölj innehåll

Kontakta en samverkansutvecklare Visa/dölj innehåll