Näringslivssamverkan i Tranås

Linköpings universitet har en lång tradition av att samverka med kommuner. Avtalen regleras av LiU Relation som har uppdraget att stötta samverkansutveckling mellan näringsliv, samhälle och universitetet. Avtalet innebär att det lokala näringslivet får en direkt väg in till kompetensen som finns vid LiU.

Pär Westrin, samverkansutvecklare på LiU Relation, har som uppdrag att vara länken mellan universitetet och Västervik kommun. Han jobbar både med att föra ut kunskap som finns på LiU och att matcha behoven i näringslivet med rätt kompetens och kontakter inne på universitetet. Kort och gott, han mäklar kontakter.

Kommunen tillsätter alltid en kontaktperson som hjälper till att fånga upp näringslivets och kommunens behov. Dessa matchar sedan Pär med olika typer av student- och forskarkontakter. Det finns många spännande möjligheter, man kan till exempel anlita studenter för utbildningsknutna uppdrag, ett studentkonsultuppdrag eller varför inte ta emot studenter på praktik.

Företagen kan också få stöttning i sin rekryteringsprocess, bland annat genom LiU Career Gate där man kan lägga upp platsannonser. Möjligheten finns också att gästföreläsa på olika utbildningar för att visa upp sig som en attraktiv arbetsplats för studenterna.

– Samverkansavtalet syftar till att stimulera lokal och regional tillväxt och öppnar möjligheter för företagen att både ta del av, men också att utvecklas med LiU, Pär Westrin, samverkansutvecklare LiU Relation.

Tillsammans med Tranås anordnar LiU Relation även olika typer av arrangemang med kompetens från LiU för företagen i kommunen, som till exempel lunchföreläsningar och temadagar inom områden som efterfrågas.

Kommuner i samverkan med universitetet Visa/dölj innehåll

Kontakta en samverkansutvecklare Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll