Länk mellan politiker, östgötar och personal i vården

 

Natalie Bertling, alumn

Namn: Natalie Bertling
Examen: 2013
Jobb: Hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Östergötland

Kan du berätta om ditt jobb?

- Jag är tjänsteman åt Hälso- och sjukvårdsnämnden som har som uppdrag att bevaka östgötarnas behov av vård och olika insatser. Jag förser politikerna i nämnden med olika typer av underlag som de behöver för att kunna ta beslut i olika frågor. Jag arbetar med ärendehantering, skriver behovsanalyser och svarar på remisser från exempelvis Socialdepartementet. Jag är analytiker och utredare som jobbar med olika tidsbegränsade uppdrag och fungerar som en sorts länk mellan politiker, östgötar och människorna i vårdprofessionen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Jag pendlar mellan Linköping och Norrköping och brukar utnyttja tiden till att läsa mejl och annat jag behöver läsa in mig på. Sedan är det väldigt olika från vecka till vecka. Ibland är den fylld av är möten, konferenser och seminarier, eller så sitter jag bara och skriver på en rapport. I och med att jag inte har erfarenhet själv av att arbeta i vården, så mycket av min tid går till att träffa de som gör det, så att jag kan skriva mina kunskapsunderlag på ett sätt som speglar verksamheten ute i vården.

Vad handlar underlagen om?

- Just nu jobbar jag med en behovsanalys där jag kartlägger hur den fysiska hälsan hos människor med psykiska sjukdomar ser ut. Jag har varit ute i verksamheten och kollat på hur man jobbar i vården med de frågorna idag, vilken medvetenhet och beredskap som finns. Min kollega har intervjuat patienter om vad det tycker. Sedan väger man ihop det till en rapport. Andra saker jag arbetat med är till exempel att ta fram gemensamma riktlinjer för hur man ska hantera våld i nära relationer och skriva remissförslag om glasögonbidrag. Man får åka ut till de olika klinikerna och intervjua de som arbetar där om vad de tycker och hur de arbetar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är allt jag lär mig. Ofta när jag får ett nytt uppdrag är det området helt nytt för mig.  Det är en himla skillnad på vad man vet från början, och sedan när ett uppdrag är klart. Jag utvecklas som person väldigt mycket och får lära mig mycket samtidigt som jag tycker det är väldigt kul. Jag är lite nördig så där, och tycker det är kul att sitta och skriva. På Hälso- och sjukvårdsenheten är vi väldigt olika i ålder, bakgrund och erfarenhet. Det är väldigt roligt och gör att man lär sig mycket.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Varje nytt uppdrag är en utmaning. Det gäller att inte freaka ut i början av ett projekt, och tänka att det här kan jag ingenting om. Man måste landa i vetskapen att man lär sig med tiden, det finns folk att fråga och det brukar bli bra i slutändan.

Varför valde du programmet för Samhälls- och kulturanalys och Linköpings universitet?

- Jag hade läst samhälle på gymnasiet och det här verkade vara något liknande. Jag lockades av det jag läste om den, men framförallt var jag sugen på att plugga och det verkade vara en bra utbildning.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Den var jättebra. Vi fick testa olika metoder, skriva PM och antologier, ha seminarier och lära oss om presentationsteknik. Inte så kul just då att stå inför klassen och prata, men det har jag haft stor nytta av. Utbildningen gav en bred bas och en bra grund att stå på.

Har du nytta av det du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?

- Ja absolut! Mycket av de teorier och metoder vi lärde oss använder jag dagligen. På utbildningen fick man ju testa att göra intervjuer, fältstudier och observationer. Det är ju sådant om jag gör nu i mitt jobb. Allt det vi läste som projektledning, organisationsteori, det har jag nytta av.

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag var ingen klassisk student, ingen overalltjej. Visst umgicks jag med de i klassen och var ute och dansade hela natten på Trappan ibland, men jag bodde redan i stan och hade många vänner utanför skolan, så jag hade inte det där tvånget att skaffa nya kompisar.

Har du något tips till andra som vill läsa på LiU?

- Gör det! Var öppen för att testa på nya teorier, perspektiv och metoder. Den är utmanande, utbildningen, man tvingas att tänka, att inte låsa fast sig vid att samhället ser ut på ett visst sätt. Var beredd på att få nya synsätt på livet. Och ha kul!