NATDID-ambassadörer

NATDID-ambassadörer finns till för dig som är verksam i förskola, skola, fritidshem eller på lärosäten. Ambassadörerna fungerar som en regional kontakt för lärare och skolledare. Genom NATDID-ambassadörerna erbjuds stöd att utveckla förskola, skola och fritidshem med hjälp av ämnesdidaktisk forskning.

Dessa nätverk syftar till att ge lärare och skolledare en ämnesdidaktisk resurs inom naturvetenskap och teknik. NATDID-ambassadörerna kan exempelvis delta i eller leda studiedagar eller studiecirklar tillsammans med lärare, förstelärare, lektorer och/eller skolledare/förskolechefer i såväl skola som förskola.

Alla NATDID-ambassadörer arbetar med forskning och/eller lärarutbildning inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. I dagsläget finns NATDID-ambassadörerna placerade vid åtta olika lärosäten i Sverige. NATDID:s ambassadörer i Sverige
Välkommen att kontakta din närmaste NATDID-ambassadör.

Natdid-ambassadörerVisa/dölj innehåll

Högskolan i Halmstad

Fotografi av Per Högström

Per Högström

Universitetslektor

  • Högskolan i Halmstad

Karlstad universitet

Fotografi av Torodd Lunde

Torodd Lunde

Universitetslektor

  • Karlstad universitet

Linnéuniversitet

Fotografi av Ulrika Bossér

Ulrika Bossér

Universitetslektor

  • Linnéuniversitetet

Malmö universitet

Fotografi av Jesper Sjöström

Jesper Sjöström

Biträdande professor

  • Malmö universitet

Mittuniversitetet

Fotografi av Anna Karin Westman

Anna Karin Westman

Universitetslektor

Paus under 2021

  • Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Fotografi av Matti Karlström

Matti Karlström

Forskarstuderade, adjunkt

  • Stockholms universitet

Umeå universitet

Fotografi av Anders Berg

Anders Berg

Universitetslektor

  • Umeå universitet

Relaterad informationVisa/dölj innehåll