NATDID-ambassadörer

NATDID-ambassadörer finns till för dig som är verksam i förskola, skola, fritidshem eller på lärosäten. Ambassadörerna fungerar som en regional kontakt för lärare och skolledare. Genom NATDID-ambassadörerna erbjuds stöd att utveckla förskola, skola och fritidshem med hjälp av ämnesdidaktisk forskning.

Dessa nätverk syftar till att ge lärare och skolledare en ämnesdidaktisk resurs inom naturvetenskap och teknik. NATDID-ambassadörerna kan exempelvis delta i eller leda studiedagar eller studiecirklar tillsammans med lärare, förstelärare, lektorer och/eller skolledare/förskolechefer i såväl skola som förskola.

Alla NATDID-ambassadörer arbetar med forskning och/eller lärarutbildning inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. I dagsläget finns NATDID-ambassadörerna placerade vid åtta olika lärosäten i Sverige. NATDID:s ambassadörer i Sverige
Välkommen att kontakta din närmaste NATDID-ambassadör.

Högskolan i Halmstad

Kontaktuppgifter till ambassadör kommer inom kort.

 

Karlstads universitet

Torodd LundeTorodd Lunde
torodd.lunde@kau.se

 

 

 

Linnéuniversitetet

Ulrika Bosser

Ulrika Bossér
ulrika.bosser@lnu.se

 Malmö universitet

Jesper Sjöström

Jesper Sjöström
jesper.sjostrom@mau.se

 

 

Mittuniversitetet 

Anna-Karin Westman
Anna-Karin Westman
anna-karin.westman@miun.se

 

 

 

Stockholms universitet

Matti KarlströmMatti Karlström
matti.karlstrom@mnd.su.se

 

 

 

Umeå universitet

Anders Berg
anders.berg@umu.se