NATDIDs styrelse

NATDIDs styrelse är nationellt sammansatt och består av företrädare från såväl skolans värld som lärosäten. Styrelsen utses av rektor vid Linköpings universitet, och mandatperioden är tre år.


StyrelseledamöterVisa/dölj innehåll

Björn Löfstedt

Resultatchef för naturvetenskaps- och teknikprogrammet

  • Nyköpings gymnasium

Maria Andrée

Docent i naturvetenskapsämnenas didaktik

Vetenskaplig ledare för Stockholm Teaching & Learning Studies och projektledare för SU:s deltagande i ULF.

  • Stockholms universitet

Pernilla Nilsson

Prorektor och professor i naturvetenskapens didaktik 

Forskar bland annat om lärare professionella utveckling.

  • Högskolan i Halmstad
Fotografi av Robert Andersson

Robert Andersson

Gymnasielärare i biologi och naturkunskap

  • Alléskolan i Hallsberg