NATDIDs styrelse

Den 9 september 2015 sammanträdde NATDIDs styrelse för första gången. Styrelsen är nationellt sammansatt och består av företrädare från såväl skolans värld som universiteten.

Natdids styrelse. 
Bakre raden från vänster: Anna Ericson, Magnus Oskarsson, Lars Rehnberg, Gunnar Höst Främre raden från vänster: Karin Stolpe, Lena Tibell, Karin Mårdsjö Blume, Vivi-Ann Långvik, Dan Jonsson På bilden saknas Pernilla Nilsson


Karin Mårdsjö Blume
är styrelsens ordförande och är anställd som universitetslektor i språk och kommunikation vid Linköpings universitet. Karin Mårdsjö Blume är också docent i Tema teknik och social förändring.

Pernilla Nilsson har av styrelsen utsetts till vice ordförande. Pernilla Nilsson är professor i Naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad där hon också är vicerektor med ansvar för grundutbildning.

Dan Jonsson är verksam som chef för vuxenutbildningen vid CFL (Centrum för flexibelt lärande) i Söderhamns kommun. Han har tidigare arbetat som både lärare, biträdande rektor och rektor.

Vivi-Ann Långvik är universitetslektor och föreståndare för KRC (Kemilärarnas Resurscentrum) vid Stockholms universitet.

Magnus Oskarsson är universitetslektor vid Mittuniversitetet och nationell projektledare för PISA i Sverige.

Lars Rehnberg arbetar som utbildningsdirektör i Linköpings kommun och har en bakgrund som gymnasielärare i historia och svenska.

Lena Tibell är professor i Biokemi, visuellt lärande och kommunikation och Livsvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Lena Tibell är också styrorgansordförande i lic-FontD, en nationell forskarskola i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik.

Karin Stolpe är föreståndare och är anställd som universitetslektor vid Linköpings universitet.

Gunnar Höst är biträdande föreståndare och arbetar som universitetslektor vid Linköpings universitet.

Anna Ericson fungerar som styrelsens sekreterare och arbetar som administratör på Linköpings universitet, bland annat för NATDID.