NATDIDs styrelse

Från 1 januari 2018 har NATDID en ny styrelse. Styrelsen är nationellt sammansatt och består av företrädare från såväl skolans värld som universiteten. Styrelsen utses av rektor Helen Dannetun vid Linköpings universitet, och mandatperioden är tre år.

Per Jensen är styrelsens ordförande och är anställd som professor i biologi vid Linköpings universitet. Per Jensens forskning handlar om djurs beteende.

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad där hon också är vicerektor med ansvar för grundutbildning.

Robert Andersson är verksam som gymnasielärare i biologi och naturkunskap vid Alléskolan i Hallsberg.

Ann-Marie Pendrill är professor och föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet.

Magnus Oskarsson är universitetslektor vid Mittuniversitetet och nationell projektledare för PISA i Sverige.

Lars Rehnberg arbetar som förvaltningsdirektör vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. Lars har en bakgrund som gymnasielärare i historia och svenska.

Lena Tibell är professor i Biokemi, visuellt lärande och kommunikation och Livsvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Lena Tibell är också styrorgansordförande i lic-FontD, en nationell forskarskola i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik.