NATDIDs styrelse

NATDIDs styrelse är nationellt sammansatt och består av företrädare från såväl skolans värld som lärosäten. Styrelsen utses av rektor vid Linköpings universitet, och mandatperioden är tre år.

Per Jensen är styrelsens ordförande och är anställd som professor i biologi vid Linköpings universitet. Per Jensens forskning handlar om djurs beteende.

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad där hon också är vicerektor med ansvar för grundutbildning.

Robert Andersson är verksam som gymnasielärare i biologi och naturkunskap vid Alléskolan i Hallsberg.

Jenny Olander är föreståndare för Kemilärarnas Resurscentrum vid Stockholms universitet.

Magnus Oskarsson är universitetslektor vid Mittuniversitetet och nationell projektledare för PISA i Sverige.

Björn Löfstedt arbetar som resultatenhetschef för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet vid Nyköpings gymnasium.

Niklas Rönnberg är universitetslektor vid Linköpings universitet där han forskar i sonifiering, om hur ljud kan användas som komplementär modalitet.