NATDIDs styrelse

NATDIDs styrelse är nationellt sammansatt och består av företrädare från såväl skolans värld som lärosäten. Styrelsen utses av rektor vid Linköpings universitet, och mandatperioden är tre år.

Jörgen Nissen arbetar som universitetslektor på Linköpings universitet och är också docent i pedagogiskt arbete. Han har bland annat forskat om datavisualiseringar i ett skolperspektiv.

Björn Löfstedt arbetar som resultatenhetschef för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet vid Nyköpings gymnasium.

Maria Andrée är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Där har hon bl.a. uppdrag som vetenskaplig ledare för Stockholm Teaching & Learning Studies och projektledare för SU:s deltagande i ULF.

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad där hon också är prorektor. Hennes forskning handlar bland annat om lärare professionella utveckling.

Robert Andersson är verksam som gymnasielärare i biologi och naturkunskap vid Alléskolan i Hallsberg.

Niklas Rönnberg är universitetslektor vid Linköpings universitet där han forskar i sonifiering, om hur ljud kan användas som komplementär modalitet.

Urban Eriksson är universitetslektor vid Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om fysik- och astronomiundervisning.