Rapport - Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Nationell modell för öppna prioriteringar är ett verktyg för att systematiskt rangordna olika hälsotillstånd och dess åtgärder utifrån riksdagens riktlinjer för prioriteringar och dess etiska plattform.

nationella-modellen

Modellen kan användas vid prioriteringar i första hand på gruppnivå och inom alla typer av offentligt finansierad hälso- och sjukvård i regioner och landsting. Det går också bra att använda modellen inom kommunal och privat driven hälso- och sjukvård. Den nationella modellen används både som ett verktyg inom ett prioriteringsområde (vertikal prioritering) samt mellan olika prioriteringsområden (horisontell prioritering).

Modellen ger inte svar på vilka konsekvenserna blir av en prioritering eller vart gränsen för en acceptabel behovstäckning går. Den typen av frågor måste besvaras lokalt/regionalt.

Modellen syftar till att:

• skapa en samsyn nationellt kring vad som bör ingå vid rangordning av olika hälsotillstånd och dess åtgärder
• skapa ökade förutsättningar för att kommunicera prioriteringar och dess grunder mellan olika professioner, olika vårdnivåer, mellan landsting och kommun, mellan olika landsändar samt olika organisationer och myndigheter.
• skapa ökad systematik i tillämpningen av riksdagens riktlinjer för prioriteringar och därmed skapa förutsättningar för att förhållandevis mer resurser fördelas till användning av ändamålsenlig och effektiv vård till personer med störst behov av vård
• öka förutsättningarna för en öppen redovisning av prioriteringar, dess grunder och konsekvenser

Nationella modellen för öppna prioriteringar ska kunna tillämpas:

• i alla typer av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, såväl inom landsting, kommunal som privat driven hälso- och sjukvård
• för medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och habilitering
• för alla vårdåtgärder inom dessa områden såsom hälsofrämjande, prevention, undersökning och analys/diagnostik, behandling, egenvård, uppföljning eller palliation
• i första hand användas för prioriteringsbeslut på gruppnivå
• som grund för vertikala och horisontella prioriteringar.

Modellen föreskriver inte:

• hur ett prioriteringsarbete ska organiseras
• vilka beslut och specifika konsekvenser som ska bli följden av en rangordning
• gränser för vad som är acceptabel behovstäckning

Beställ rapporten

Önskar du ett tryckt exemplar av rapporten om den nationella modellen? Skicka din beställning till prioriteringscentrum@liu.sevänligen ange hur många exemplar du önskar, leverans- och fakturaadress. Kostnad 100 kr/st exkl. moms. 

Broschyr Nationell modell
Här hittar du en broschyr om Nationell modell

 

 

 

 

Guide - Nationell modell för öppna prioriteringar

Ladda ner rapporten

Kontakt

Läs mer om revideringen

Mer om prioriteringar i vården

Om Prioriteringscentrum