Nationell påverkansplattform för daglig larmrespons

Projektet syftar till att utveckla en nationell påverkansplattform för att öka svensk konkurrenskraft inom internationell säkerhetsforskning med speciellt fokus på styrkeområdet daglig larmrespons. Plattformen samlar relevanta aktörer från näringsliv, forskningsmiljöer, myndigheter och responsorganisationer och har som speciellt fokus att påverka och vara en aktör inom Horizon 2020s program för europeisk säkerhetsforskning. Plattformen har initierats men är öppen för fler intressenter. Arbetet kommer att bedrivas i workshopform under 2015.