Ny kurs inom barn och familj

En kurs med fokus på barn och familj, i samarrangemang mellan Lund, Stockholm och Göteborg, kommer att ges med start september 2020 och pågå till mars 2021. 

Kursbeskrivning

Kursen placerar in socialt arbete med barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv, samt i en aktuell empirisk och teoretisk forskningskontext.  
Under kursens gång behandlas forskning om social utsatthet och dess villkor för barn, unga och familj i relation till socialt arbete och andra samhällsinsatser, samt den sociala barnavårdens organisering, praktik och utfall. Olika sätt att inhämta och tillämpa kunskap inom området diskuteras och analyseras liksom problemdefinitioner och kunskapsläget ur olika teoretiska perspektiv, och i relation till en internationell kontext.

Lärare på kursen: 
Lina Ponnert, Susanna Johansson, Monica Nordenfors, Elin Hultman, Stefan Wiklund och David Pålsson.

Introduktion

Kursen inleds med att kursdeltagarna introduceras i forskningsområdet genom att relatera detta till sitt eget avhandlingsarbete. Under kursens gång ska deltagarna presentera och kritiskt reflektera över sin egen forskning i relation till aktuell forskning om social barnavård och till kurslitteratur.

Datum

  • Sista anmälningsdag: 15 juni.
  • Kurststart: 31 augusti.
  • Internat 1: 1-2 oktober i Göteborg.
  • Internat 2: 7-8 december i Stockholm.
  • Internat: 3, 8-9 februari i Lund.

Kursplan:

Kursplan, Barn, unga och familj (pdf)

Litteraturlista: 

Kurslitteratur Barn, unga och familj (pdf)


ANMÄLAN

Fyll i den här blanketten: 

Anmälningsblankett, Barn, unga familj (pdf)

Skicka blanketten ifylld till:
anneli.nielsen@soch.lu.se, senast den 15 juni.

Frågor: 
lina.ponnert@soch.lu.se