Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning - SMDI

Nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning har som främsta mål att vara en mötesplats för utbyte och tillväxt av forskning inom svenska med didaktisk inriktning. Nätverket underlättar kontakter och informationsutbyte mellan verksamma forskare men har även som syfte att knyta forskningen närmare den allmänna skolan. SMDI har även täta kontakter med andra nätverk inom L1 både i övriga nordiska länder men också internationellt.

Nätverket SMDI startade den 1 januari 2003 med Malmö högskola som värdlärosäte. Därefter var Umeå universitet värdlärosäte 2006-2009, Uppsala universitet 2010-2012 och Göteborgs universitet 2013-2014. Karlstads universitet var värdlärosäte 2015-2016. Linköpings universitet är värdlärosäte från 2017. 

SMDI ordnar nationella konferenser vartannat år. Det ordnas även gemensamma modersmålsdidaktiska konferenser i Nordiska nätverket för modersmålsdidaktik NNMF, udda år. 

Nästa nordiska konferens inom NNMF äger rum i Odense vid Syddansk universitet 30 nov – 1 dec 2017. 

Nästa nationella konferens i Nätverket SMDI äger rum i Linköping 22-23 november 2018.


Nätverkets styrelse

Anders Sigrell, Lunds universitet
Anita Varga, Högskolan, Väst
Anna Nordenstam, Luleå Tekniska Universitet
Carina Hermansson, Umeå universitet
Christina Olin Scheller, Karlstad universitet
Eva Hultin, Högskolan Dalarna
Eva Nordlinder, Mittuniversitetet
Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet
Lotta Bergman, Malmö Högskola
Theres Bellander, Stockholms universitet
Mikael Nordenfors, Göteborgs universitet
Yvonne Hallesson, Uppsala universitet
Bengt-Göran Martinsson, Linköpings universitet

KontaktVisa/dölj innehåll

Konferenser och publikationerVisa/dölj innehåll