PrioNet - Prioriteringscentrums nätverk och seminarieverksamhet

PrioNet är ett nätverk för dig som arbetar med prioriteringsfrågor inom hälso- och sjukvård i någon form. Genom PrioNet kan du ta del av seminarier, nyhetsbrev och erfarenheter från området prioriteringar inom vård och omsorg.

Nätverket syftar till att vara en mötesplats för verksamma inom området öppna prioriteringar. Genom nätverkets seminarier kan du ta del av utvecklingsarbeten, erfarenheter och ny kunskap. PrioNet förmedlar även nyheter på området från riksdag och regering, centrala myndigheter, olika organisationer samt från den internationella debatten.

Vill du bli medlem i PrioNet?

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt. Som medlem får du inbjudan till våra seminarier, vårt nyhetsbrev PrioNytt samt ta del av Prioriteringscentrums rapporter i tryckt eller digitalt format. Vill du bli medlem? Anmäl ditt intresse till prioriteringscentrum@liu.se

PrioNet-nätverk-om-prioriteringarFoto: Robert Churchill

Mer om prioriteringar i vården

Begrepp och exempel

Om Prioriteringscentrum