PrioNord - Nordiskt nätverk för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

I september 2018 etablerades ett nordisk nätverk för prioriteringar inom hälso- och sjukvård som ett resultat av ett förmöte till konferensen Priorities 2018 i Linköping.
Förmötet samlade deltagare från Norge, Finland och Sverige och bestod av presentationer om pågående forskning och politiskt arbete hos de olika länderna.
Mötet visade på ett antal samarbetsområden och i slutet av mötet beslutades att inrätta ett informellt nordiskt nätverk om prioriteringar inom hälsa, administrerad av Prioriteringscentrum.

Efter mötet kommer det nordiska nätverket att erbjuda en uppsättning samarbetsmöjligheter:

  • En gemensam e-postlista där nyheter kan distribueras och kontakter etableras.
  • Publicering av intressanta länkar till organisationer och evenemang på denna webbplats.
  • Ett gemensamt möte i samband med den nationella konferensen om prioritering, anordnad av Prioriteringscentrum.

OBS!
Presentationer från mötet den 12 september 2018 hittar du på vår engelska sida.
Välj English på denna sida så kommer du till den.

Om Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll