Normbrytande livsvillkor

Delen om normbrytande livsvillkor baseras på forskning från Tema Genus av Malena Gustavsson och Wera Grahn. Deras ingångar är normkritiska perspektiv på samhällets uppbyggnad i stort, familjekonstellationer, relationer och boende.

Foto: Anna Nilsen
I utställningen ställer vi oss frågor om varför vi egentligen bor på ett visst vis och varför våra relationer kan se ut som de gör. Är kök, vardagsrum och två sovrum idealet för en stjärnfamilj eller personer som lever i queera förhållanden? 

Temat kommer bland annat gestaltas i filmade intervjuer där osynliga individer blir synliga och där normerna problematiseras och ställs på ända.