Ny chef för Barnafrid

Psykologen Moa Mannheimer blir ny chef för det nationella centrumet Barnafrid, placerat i Linköping. Barnafrid invigs den 7 december.

Moa Mannheimer, ny chef för Barnafrid, 2016Moa Mannheimer, chef för Barnafrid. Foto: Rolf Sjöberg– Jag har jobbat med barn och ungdomar i 15 år, jag vet vilka utmaningar som finns där ute och vet vad vetenskapen kan bidra med, säger Moa Mannheimer som idag arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, de senaste åren som chef.

Hon har ingen forskarbakgrund vilket hon tror är en anledning till att hon fick jobbet.

– Jag blir en länk mellan vetenskapen och användbarheten, det vill säga de som möter barnen i verkligheten – som till exempel skolan, vården, socialtjänsten och polisen.

Ska nå hela Sverige

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn. Regeringen har gett Linköpings universitet uppdraget att ansvara för det och verksamheten startade för ett år sedan. Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har fram till nu varit chef.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga. Ett mål för verksamheten är att sprida kunskap som ska förbättra det förebyggande arbetet och att utveckla insatser för att skydda barn.

Moa Mannheimer är medveten om hur viktigt det är.

– Att sprida ny kunskap ut i verksamheten är något som ofta hamnar vid sidan av på grund av tidsbrist. Men nu har vi ett nationellt centrum som ska jobba just med det, vi ska nå hela Sverige – Värmland, Dalarna, Norrlands inland – och jobba för ett nationellt omhändertagande som ska se likadant ut oavsett var i landet man bor. Idag är det inte så.

Mer juridisk kompetens

Arbetet ska ske genom redan upparbetade nätverk, däribland de 30-tal Barnahus som redan finns etablerade i Sverige och som är ett samarbete mellan bland annat barnspykiatri, socialtjänst, polis, åklagarmyndighet och barnmedicin. Men även nya nätverk ska bildas. Moa Mannheimer nämner till exempel frivilligorganisationer som Rädda Barnen, Röda korset och Stadsmissionen som viktiga att få med. Med den tvärvetenskapliga inriktning som finns på Barnafrid vill hon också få in mer juridisk kompetens i arbetet.

– Rättsväsendet hänger lite vid sidan av idag.

Hon betonar vikten av att hitta långsiktiga och stadigvarande samarbeten över professionerna där de olika yrkesgrupperna lyssnar på, och tar hjälp av varandra.

– Utsatta barn är svåra ärenden. Vuxna måste veta vad dom gör. För barnen är det avgörande hur de vuxna agerar i en kris med våld och övergrepp. Hanterar de den på ett professionellt sätt och ger rätt insatser så finns det en fantastisk möjlighet för barnen att återhämta sig och få ett bra liv, även efter mycket allvarliga händelser.

Ge direkt rådgivning till personal ute i landet

Hon vill även att Barnafrid ska erbjuda direkt rådgivning till personal ute i landet som arbetar med barn och unga, via telefon eller mail och via en välstrukturerad hemsida.

– När man sitter i sin verklighet är det bra att ha någon kunskapsinrättning att vända sig till här och nu, att få bra rådgivning i stunden.

En målsättning är också att få in kunskap om våld och övergrepp i grundutbildningar på universiteten.

– Jag hoppas vi kan få in obligatoriska kurser, inte bara tillvalskurser, om det på lärarhögskolorna, på socionom- psykolog- läkar- och sjuksköterskeutbildningarna.

Moa Mannheimer börjar som chef på Barnafrid den 12 januari.

– Vi har ett uppdrag, personal finns redan på plats. Nu ska vi göra en plan för det fortsatta arbetet, vad vi ska fokusera på, det är lätt att vilja göra allt. Vi ska se till att vi drar åt samma håll.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll