Ny interdisciplinär seminarieserie om åldrandeforskning

11 september drar en ny interdisciplinär seminarieserie igång med fokus på äldreforskning. The LiU Interdisciplinary Seminars on Ageing Research samlar och delar med sig forskning inom området.

– Seminarieserien har två syften. Dels att erbjuda föreläsningar där forskare från olika discipliner delar med sig av sin forskning i olika frågor som handlar om äldre och åldrande. Dessutom är tanken att seminarieserien ska fungera som en plattform där forskare, i första hand från LiU kan träffas, nätverka samt skapa samarbeten, säger Susanne Kelfve, postdoc inom åldrandeforskning och koordinator för seminarieserien.

Första tillfället är 11 september, och äger rum i Rönnen på Campus US kl 15. Andreas Motel-Klingebiel, professor vid Avdelningen Åldrande och social förändring och Jan Marcusson, professor vid Avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap föreläser tillsammans och pressenterar forskning inom området från sina respektive grupper. Senare under kommande delar i serien blir det blir det också besök från andra delar av universitetet med forskare från Tyskland (se program längre ner på sidan).

Växlar ort

Tanken är också att serien växlar ort och campus – mellan Campus US och Campus Norrköping – för att så många ska kunna ta del av serien som möjligt men också för att den har ett brett interdisciplinärt anslag – där forskning från flera fält som rör åldrandeforskning ska kunna mötas. 

– Föreläsarna är valda utifrån sin kompetens samt att de forskar inom områden som vi tror har ett brett interdisciplinärt intresse. 

Varför är interdisciplinärt tänkande är viktigt inom den här forskningsgrenen?


– Forskning om äldre och åldrande är ofta interdisciplinär till sin natur. Hur vi åldras och hur vi har det när vi blir äldre påverkas av många olika faktorer, såsom gener, livsstil, samhällsstruktur, välfärd, teknik, sjukvård, medicin och ekonomi. Många forskningsområden rör äldre och åldrande, utan att för den skull klassas som ”äldreforskning”.

Finns det en tanke om fortsättning av seminarieserien i vår redan nu?

– Tanken är att seminarieserien ska fortsätta till våren. Höstens program är en uppstart till något som vi hoppas ska bli en etablerad seminarieserie inom LiU, i samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Campus US och Filosofisk fakulteten vid Campus Norrköping. Vår förhoppning är att intresset ska bli stort och att vi kan utöka programmet till två seminarier per månad, säger Susanne Kelfve.

Ta del av inbjudan och se programmet för seminarieserien här.

 

Kontakt Visa/dölj innehåll