”Uppdragsutbildning är något LiU vill bli bra på”

​Sabrina Thelander, biträdande föreståndare på CKS, har under våren tillsammans med en styrgrupp tagit fram ett förslag på strategi för ökad volym av uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Förslaget presenteras för rektor i början av juni.

Porträtt av Sabrina Thelander– Uppdragsutbildning är något LiU vill bli bra på och vi har utrett vad vi behöver satsa på för att komma dit. Universitetet ska ha en pådrivande roll i den här typen av samverkan för att kunna bidra till ett livslångt lärande och möta framtida kompetensbehov. Det bygger på dialog och att vi tillsammans med aktörer som företag, kommuner och andra organisationer kan skapa något nytt. 

Inom vilka områden efterfrågas uppdragsutbildning?

– Inom offentliga förvaltningar till exempel skola, förskola, vård, omsorg och socialtjänst. Inom näringslivet efterfrågas bland annat ledarskapsutbildningar. Sedan ser vi utbildningsbehov inom många områden som har koppling till de senaste årens stora invandring.

Vad har ni kommit fram till?

– Uppdragsutbildningar ställer and­ra krav på universitetet: vi behöver vara snabbfotade för att möta behoven utifrån och lyssna in vad som efterfrågas. Vi behöver också arbeta på ett sätt så att institutionerna lättare ska kunna bemanna även för uppdragsutbildning, lärarna ska kunna få stöd i att utveckla distansutbildning och LiU ska ha en administrativ beredskap att möta omvärldens behov av uppdragsutbildning i högre grad än idag.  

Hur ser du på CKS:s roll för uppdragsutbildning?

–På CKS har vi lång tradition av samverkan och av att jobba med kommunerna. Jag kan se att uppdragsutbildning skulle kunna vara ett bra tillskott för CKS, vi har en tydlig målgrupp och upparbetade nätverk. Vi har också resurser och kompetens att utveckla former för att bedriva utbildning på distans. Det arbetet kan i sin tur bidra med kunskap till utvecklingen av distansutbildning vid LiU som helhet.

Fotnot: I styrgruppen ingår också Peter Värbrand, vice rektor för samverkan; Jörgen Nissen, dekan för Utbildningsvetenskap; Lena Törnborg, controller  vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) samt Per-Olof Brehmer, prefekt vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

 

Styrgruppen

LiU Uppdragsutbildning

Senaste nytt från LiU